Start of content

Skärpt straff i Hovrätten för omfattande svartjobbshärva med koppling till bygget av Nya Karolinska Sjukhuset

Igår meddelade Svea hovrätt dom i det stora mål avseende grova skattebrott och grova bokföringsbrott som begåtts av företrädare för fem byggbolag, som bland annat har byggt Nya Karolinska Sjukhuset.

Sex av sju bolagsföreträdare valde att återkalla sina överklaganden i hovrätten efter att åklagaren hade anslutningsöverklagat och yrkat straffskärpning.

– Det här målet skiljer sig från andra mål om svart arbetskraft på framförallt två sätt. För det första är det i de flesta andra mål som rör svart arbetskraft företrädarna för det bolag som har den svarta arbetskraften som sätter upp flera mindre fakturaskrivande bolag. I det här målet rör det sig om en huvudman som med stöd av en medhjälpare har styrt och administrerat en mycket stor fakturaskrivande enskild firma. Den fakturaskrivande enskilda firman har betjänat en stor mängd olika bolag, som betalat provision till huvudmannen för de falska fakturorna, säger Jerker Asplund, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Hovrättens dom sammanfattningsvis:

• Hovrätten skärpte straffet för huvudmannen som administrerat utfärdandet av osanna fakturor till ett belopp om 65 000 000 kr till sex års fängelse.

• Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde honom, förutom för medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott, även för grovt penningtvättsbrott och grov näringspenningtvätt.

• Hovrätten ändrade även tingsrättens ogillande dom mot huvudmannens medhjälpare, och dömde denne till fyra års fängelse för medhjälp till grovt skattebrott, medhjälp till grovt bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott.

• Slutligen skärpte hovrätten straffet för den bolagsföreträdare för B & D Grupp AB som inte återkallat sitt överklagande till tre år och nio månaders fängelse.

– Jag är nöjd med hovrättens dom. Hovrättens bedömningar avseende framförallt brotten grovt penningtvättsbrott och grov näringspenningtvätt, samt straffvärdet på gärningarna, är väl avvägda. När riksdagen beslutade den nya penningtvättslagen 2014 var ett av syftena att det skulle bli lättare att lagföra penningtvättshärvor, särskilt avseende det nya brottet näringspenningtvätt. Domen är ett exempel på att den nya lagstiftningen har fått avsedd effekt, säger Jerker Asplund.

Publicerat 2017-11-07. Uppdaterat 2017-11-07

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se