Start of content

Unikt åtal väcks mot huvudman bakom illegal trafikskola

Kammaråklagare Eva Grandestedt vid Ekobrottsmyndighetens utredningsenhet i Örebro har i dag väckt åtal vid Värmlands tingsrätt. Åtalet rör misstankar om illegalt bedriven trafikskoleverksamhet med bas i Karlstad. Den obehöriga läraren på den svarta körskolan åtalas nu för grovt bokföringsbrott.

- Åtalet är unikt i sitt slag, eftersom det blir första gången som illegalt bedriven trafikskoleverksamhet prövas mot bakgrund av regelverket mot ekonomisk brottslighet, säger kammaråklagare Eva Grandestedt.

Åtalet kan få stor betydelse för att komma tillrätta med de problem som svarta körskolor orsakat på många orter i Sverige.

Utredningen som ligger till grund för åtalet har varit mycket omfattande. Det material som ska prövas av Värmlands tingsrätt avser verksamhet som bedrivits under sex års tid, 2010-2016.

- Den åtalade har under den långa period som åtalet avser övningskört med hundratals elever och haft intäkter för, vad vi bedömer, miljontals kronor. Han har varken haft de tillstånd som krävs för att bedriva trafikskola eller redovisat intäkterna från verksamheten i enlighet med gällande regelverk, säger Eva Grandestedt.

Omsatt miljontals kronor

Verksamheten har riktat sig till nyanlända och personer med behov av utbildning på andra språk, främst arabiska. 

- Jag ser det som allvarligt att den åtalade utnyttjat situationen och riktat sig till en utsatt grupp i samhället, säger Eva Grandestedt.

I april 2016 genomförde Ekobrottsmyndigheten ett uppmärksammat tillslag mot verksamheten i syfte att säkra bevisning. Den nu åtalade mannen anhölls i samband med tillslaget. Han häktades av tingsrätten men försattes på fri fot i avvaktan på utredningen. Eftersom verksamheten saknat bokföring åtalas nu mannen som bedrivit verksamheten för grovt bokföringsbrott.

- Med många elever och omsättning för miljontals kronor bedömer jag straffvärdet för den åtalade gärningen som högt, säger Eva Grandestedt, som kommer att arbeta för en fängelsedom.

När huvudförhandlingen kan påbörjas är i dagsläget inte klart.


FAKTA: Svarta trafikskolor

Svarta trafikskolor finns i dag i hela landet. Utöver den ekonomiska brottslighet som verksamheten ger upphov till, skapar den osund konkurrens och utgör en fara för trafiksäkerheten. 

Myndighetssamverkan pågår mellan Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Skatteverket, Trafikverket och Transportstyrelsen. Syftet är att med olika åtgärder, till exempel via kontroller och tillsyn, göra det svårare att starta och driva illegala körskolor. 

Olaglig förarutbildning kan ta olika former, till exempel:

  • Verksamheten bedrivs utan tillstånd för förarutbildning och intäkter redovisas inte till Skatteverket
  • Tillstånd finns men genomförda utbildningar rapporteras trots att elever inte närvarat eller bara närvarat en del av tiden
  • Tillstånd för att bedriva förarutbildning saknas men intäkter redovisas ändå till Skatteverket

Vid misstanke om olaglig förarutbildning, kontakta Polisen, Skatteverket eller Transportstyrelsen.

Publicerat 2017-11-02. Uppdaterat 2017-11-02

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se