Start of content

Ny kompletterande e-post till Ekobrottsmyndigheten

Från och med årsskiftet 2017/18 kommer Ekobrottsmyndigheten att använda nya e-postadresser i utredningsverksamheten. Dessa är formaterade förnamn.efternamn@ebm.se.

Ekobrottsmyndigheten kommer från och med årsskiftet arbeta med utredningsverksamhet i en ny IT-miljö. Utredningsinformation som skickas till samverkande myndigheter och andra organisationer och aktörer ska kommuniceras via de nya e-postadresserna, som har formatet fornamn.efternamn@ebm.se.

Adresser av typen fornamn.efternamn@ekobrottsmyndigheten.se kommer fortsättningsvis användas för annan typ av information än utredningsinformation. Ekobrottsmyndigheten kommer med andra ord att använda två olika e-postadresser, vilket är viktigt för samverkande myndigheter att känna till.

Bakgrunden är ett pågående arbete med att föra över Ekobrottsmyndighetens utredningsinformation från åklagarväsendets gemensamma infrastruktur till en utredningsmiljö som enbart Ekobrottsmyndigheten har tillgång till. Att separera e-posthanteringen av utredningsinformation från annan, mer administrativ e-post, är ett steg i arbetet mot en ännu säkrare och mer effektiv informationshantering.

Vill du kommunicera med Ekobrottsmyndigheten men har inte namnet på en enskild medarbetare? Du kan alltid ta kontakta oss via huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se.

Publicerat 2017-12-20. Uppdaterat 2017-12-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se