Start of content

Åtal för grova ekobrott i Sverigedemokraternas distrikt Skaraborg

Idag väcker åklagare vid Ekobrottsmyndigheten åtal mot en riksdagsledamot och före detta styrelseledamot för Sverigedemokraternas distrikt Skaraborg. Brottsmisstankarna gäller grov förskingring, trolöshet mot huvudman och olovligt förfogande. Åtalet väcks vid Skaraborgs tingsrätt.

Styrelseledamoten, som också har varit kassör i Sverigedemokraternas distrikt i Skaraborg, har haft tillgång till distriktets bankmedel och skyldighet att redovisa för dessa.

Under perioden 2013 – 2015 har styrelseledamoten uppsåtligen åsidosatt sin redovisningsskyldighet genom att överföra bankmedel om sammanlagt drygt 1,1 miljoner kronor från distriktet till det egna företaget Höryda Gård. Förfarandet har inneburit vinning för Höryda Gård och skada för distriktet.

– Brotten är grova med hänsyn till att den åtalade missbrukat en förtroendefull ställning, att han använt sig av vilseledande bokföring, att gärningarna avsett betydande värde och att de utövats systematiskt över tid, säger vice chefsåklagare Henric Fagher.  

Den åtalade nekar till brott.

Frågor med anledning av åtalet besvaras av vice chefsåklagare Henric Fagher på telefon:
010 – 562 93 33, eller e-post: henric.fagher@ekobrottsmyndigheten.se

Fakta brottsrubriceringar

Förskingring
Förskingring kallas det brott som begås när en person som fått annans egendom i sin besittning med skyldighet att utge eller redovisa egendomen tillägnar sig den eller på annat sätt åsidosätter vad personen har att iaktta för att kunna fullgöra sin redovisningsskyldighet. Personen döms om gärningen innebär vinning för denne och skada för den berättigade för förskingring enligt 10 kap. brottsbalken (1962:700) till fängelse i högst två år.

Publicerat 2017-02-23. Uppdaterat 2017-02-23

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se