Start of content

19 personer dömda i omfattande bedrägerihärva

19 personer stod åtalade i en omfattande bedrägerihärva gällande bland annat nystartsstöd, anställningsstöd och assistansersättning. Totalt har cirka 1,6 miljoner kronor betalats ut på falska grunder. I dagarna meddelade Solna tingsrätt dom i ärendet - samtliga brottsmisstänkta personer dömdes. Huvudmannen i ärendet döms till två års fängelse. De dömda ska också betala tillbaka drygt 1,6 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen. 

Brotten har begåtts under perioden september 2012 till december 2014. Genom att vilseleda handläggare på Arbetsförmedlingen har huvudmannens bolag fått omkring 140 utbetalningar och krediteringar på felaktiga grunder.

Utöver huvudmannen har ytterligare 18 personer dömts för bland annat medhjälp till grovt bedrägeri med skadestånd till Arbetsförmedlingen som påföljd.

– Det här är en viktig dom i många avseenden. Att huvudmannen skulle dömas kan tyckas självklart, men domen är framför allt en viktig signal till de personer som bistått i brottet, säger Anders Gustafsson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten.

De som bidragit till brottet har gjort så bland annat genom att låta huvudmannens bolag ange dem som anställda i bolaget för att sedan föra tillbaka sina ”löner” till huvudmannen.

– Det kanske i stunden upplevdes som ganska obetydligt, men genom att möjliggöra för bolaget att lämna falska uppgifter till Arbetsförmedlingen har de aktivt medverkat till ett omfattande och grovt angrepp på vårt välfärdssystem, säger Anders Gustafsson.

Mål nr: B 7930-15.

Fakta brottsrubriceringar

Grovt bedrägeri

Bedrägeri innebär att en gärningsperson vilseleder (lurar) någon att göra något eller att inte göra något som denne annars skulle ha gjort. Vilseledandet måste medföra att gärningspersonen tjänar ekonomiskt på det och att det leder till ekonomisk skada för den som blir vilseledd. Grovt bedrägeri kan innebära att en gärningsperson:

• Missbrukat ett allmänt förtroende.

• Använt förfalskade handlingar.

• Utfört en särskilt farlig gärning.

• Utsatt någon för en särskilt kännbar skada.

 

Publicerat 2017-03-08. Uppdaterat 2017-03-08

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se