Start of content

Ekobrottsmyndigheten överklagar delar av den friande domen i det så kallade SAAB-målet

Åklagarna Olof Sahlgren och Lars Lindman lämnar idag in ett överklagande i det s.k. SAAB-målet. Överklagandet avser åtalet rörande grovt svindleri mot Victor Muller samt åtalet rörande grovt osant intygande.

– Vi anser att tingsrätten gjort en felaktig bedömning av bland annat de uttalanden som Muller har gjort och vi vill därför att hovrätten prövar detta, säger Lars Lindman, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Överklagandet omfattar också de två revisorerna som av Vänersborgs tingsrätt frikändes från åtalet för grovt osant intygande. Även i denna del menar åklagarna att hovrätten bör pröva de omständigheter som lagts fram till stöd för åtalet.

Vad gäller de övriga åtalspunkterna anser åklagarna att det svåra bevisläget efter förhandlingen i tingsrätten inte kan motivera ett överklagande.

– Då vi inte kan förvänta oss en fällande dom i hovrätten avseende de övriga åtalspunkterna vore det oansvarigt av oss att överklaga tingsrättens dom i dessa delar, säger Lars Lindman.

Publicerat 2017-04-28. Uppdaterat 2017-04-28

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se