Start of content

Eva Håkansson lämnar sin tjänst vid Ekobrottsmyndigheten

I dag har Ekobrottsmyndighetens chef Eva Håkansson meddelat att hon slutar i oktober i år. Nedan berättar Eva med egna ord om sitt beslut.

Hej!

Efter sju år som generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten är det tid för mig att göra något nytt. Det är ett beslut som mognat fram och jag vill gärna hinna ägna mig åt uppdrag i lite friare former innan jag avslutar mitt arbetsliv.

Ekobrottsmyndigheten är en stabil myndighet som genomgått en stark utveckling och som ska fortsätta utvecklas. Jag slutar den 1 oktober i år och kommer att arbeta fullt ut fram till dess.

En ny generaldirektör samt en eventuell tillförordnad generaldirektör kommer att tillsättas av regeringen. Justitiedepartementet har påbörjat rekryteringsprocessen.

Vårt arbete mot den ekonomiska brottsligheten i samhället fortsätter med full kraft. För mig personligen har det varit sju otroligt spännande och roliga år och jag ser fram emot att följa det fortsatta arbetet.

Varma hälsningar,

Eva Håkansson

Publicerat 2017-04-24. Uppdaterat 2017-04-24

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se