Start of content

Samverkansrådet mot terrorism har sammanträtt med anledning av dådet på Drottninggatan

Rådet inom Samverkansrådet mot terrorism har idag haft ett extrainsatt möte med anledning av dådet på Drottninggatan fredagen den 7 april.

Syftet med mötet var att föredra lägesbild och uppdatera varandra om vidtagna åtgärder med anledning av dådet. Myndigheterna konstaterade att de övningar som ägt rum mellan myndigheterna inom Samverkansrådet mot terrorism har gett resultat och att samverkan har fungerat mycket väl på alla nivåer.

Fakta: Samverkansrådet mot terrorism

Rådet inom Samverkansrådet mot terrorism är ett strategiskt samverkansforum mellan fjorton myndigheter som leds och sammankallas av Säkerhetspolischefen Anders Thornberg.

Arbetet inom Samverkansrådet mot terrorism syftar till att på nationell nivå förbättra samordningen och effektivisera arbetet före, under och efter ett terroristattentat. Rådet består av myndighetschefer från de fjorton olika myndigheterna och har till uppgift att årligen inrikta arbetet inom Samverkansrådet mot terrorism.

Rådet fattade i februari 2017 beslut om att inriktningen för 2017-2018 ska vara hantering av konsekvenserna av ett terroristattentat. Arbetet bedrivs i en samordningsgrupp och flera arbetsgrupper.

Samverkansrådet mot terrorism består av följande fjorton myndigheter:

 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försvarets radioanstalt
 • Försvarsmakten
 • Kriminalvården
 • Kustbevakningen
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Polismyndigheten
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Säkerhetspolisen
 • Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket
 • Åklagarmyndigheten

Publicerat 2017-04-09. Uppdaterat 2017-04-09

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se