Start of content

Nyheter Juni 2017

Pressmeddelande Fängelsestraff för grova skattebrott genom svartavlönad arbetskraft vid bygget av Nya Karolina Sjukhuset

Idag meddelade Södertörns tingsrätt dom i det mål (B-13052-16) som rörde grova skattebrott för flera bolag inom bygg- och flyttbranschen. Byggbolagen har haft en betydande del av sina arbetare avlönade svart. Det största av dessa byggbolag har utfört omfattande arbeten på Nya Karolinska Sjukhuset.
 

Pressmeddelande Förundersökning gällande otillbörlig marknadspåverkan i Fingerprint Cards-aktien läggs ned

I slutet av december 2016 mottog Ekobrottsmyndigheten en anmälan som rubricerades som ”Anmälan om ekonomiska brott under perioden januari - december 2016”.
 

Ekobrottsmyndigheten i Almedalen 2017

Årets Almedalsvecka äger rum den 2-9 juli. Ekobrottsmyndigheten företräds i Visby av ett flertal experter från både ledningsgruppen och vår operativa verksamhet.
 

Fällande dom mot före detta riksdagsledamot och styrelseledamot för Sverigedemokraternas distrikt Skaraborg

Tingsrätten dömde idag Anders Forsberg till fängelse i ett år för grov förskingring. Brottet bestod i att under flera års tid ha tagit pengar (totalt drygt 1,1 miljoner kronor) från partidistriktets kassa för att täcka utgifter och skulder i sitt eget jordbruksföretag.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se