Start of content

Fällande dom gällande grova insiderbrott Fingerprint Cards

Stockholms tingsrätt meddelade i dag dom mot tre personer, varav två tidigare styrelseledamöter i Fingerprint Cards, gällande insiderbrott. Tingsrätten fäller de tilltalade på samtliga sju åtalspunkter som var uppe till prövning.

De tidigare styrelseledamöterna döms till fängelse i 1 år och 6 månader var. De åläggs också näringsförbud under 5 år och skyldighet att betala tillbaka vinsterna från affärerna. Den tredje personen, som endast var åtalad för att ha deltagit vid en av gärningarna, får villkorlig dom med böter.

Domen omfattar sju åtalspunkter, samt två åtalspunkter som lades ned innan rättegången.

De före detta styrelseledamöterna stod åtalade för att ha gjort affärer om miljonbelopp i aktien trots att de hade insiderinformation kring olika händelser, som alltså inte hade gjorts offentliga för aktiemarknaden. De vinster som hade uppstått yrkades förverkade och åklagaren yrkade också på näringsförbud mot de båda.

 - Detta är en viktig dom, den skickar signaler till finansmarknaden att man måste vara ytterst försiktig när man som insynsperson handlar i egen aktie. Om man regelmässigt gör detta och försöker utnyttja tillfälliga kursrörelser, ja då är risken betydande att man förr eller senare kommer göra sig skyldig till insiderbrott eftersom man som regel har direkt åtkomst till kurspåverkande information, säger kammaråklagare Olof Kronlund.

Svåra juridiska bedömningar

Målet innehåller mycket juridik, särskilt vad gäller bedömningen av insiderinformation. För att det ska vara fråga om insiderinformation krävs det att informationen är:

  • Specifik
  • Icke offentliggjord
  • Ägnad att väsentligen påverka kursen

Försvararna gjorde i detta mål invändningar mot samtliga tre beståndsdelar.

- Om domstolen redan här gör en annan bedömning än åklagaren, dvs att det inte varit fråga om insiderinformation eftersom det brister i en länk i denna kedja, så faller hela åtalet, säger kammaråklagare Olof Kronlund.

- Därtill har vi frågan om de tilltalade hade fått informationen och förstått den. Där är det fråga om ren bevisvärdering, alltså om det är bevisat att det gått till som åklagaren gjort gällande. Även frågor om förverkande av brottsutbyte och näringsförbud har i detta mål innehållet juridiska invändningar som domstolen haft att bedöma, uppger Olof Kronlund.

Denna rättegång bedömdes enligt den gamla lagen om marknadsmissbruk, eftersom det avser gärningar åren 2012-2014. Sedan den 1 februari 2017 gäller en ny lag, som är strängare än den gamla. Såväl den nya som den gamla lagen bygger på EU-direktiv. Enligt den nya lagen kan man dömas till 6 års fängelse för grovt insiderbrott.

Fler åtalspunkter

Två åtalspunkter lades ned strax innan rättegången påbörjades.

- Dessa två åtalspunkter avser egentligen samma händelse, och mot bakgrund av de invändningar som gjordes och med beaktande av hur bevisläget såg ut kunde jag inte förvänta mig en fällande dom avseende den händelsen. Då är det min skyldighet att lägga ned åtalet utan domstolsprövning, uppger kammaråklagare Olof Kronlund.

Det ursprungliga åtalet bestod av 16 åtalspunkter och omfattade fyra personer. Den fjärde personen, som också hade insynsställning i bolaget, blev dock föremål för ytterligare en förundersökning gällande en händelse i december 2016, vilket resulterade i att tingsrätten ställde in målet såvitt avser honom.

Det är inte klart när den rättegången kommer äga rum. Den pågående utredningen beräknas vara klar innan hösten.

- Det är först när den utredningen är klar som jag kan sätta mig ned och bedöma om det ärendet också kommer leda till åtal, därefter kommer tingsrätten kunna sätta ut hela målet till förhandling, säger kammaråklagare Olof Kronlund.

I vilken mån denna dom påverkar den andra delen är för tidigt att säga, jag måste titta närmare på det. Ingen av gärningarna har ju enligt åtalet begåtts tillsammans, så på det sättet är de inte beroende av varandra. Men det klart att domstolens bedömning av insiderinformationen kan spela in och få betydelse för den andra delen, uppger Kronlund.

Andra utredningar rörande Fingerprint Cards

Som framgår av pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten förra veckan pågår dessutom andra förundersökningar gällande manipulation av Fingerprint Cards-aktien. De utredningarna har dock inget att göra med de misstankar om insiderbrott av insynspersoner som detta ärende handlat om.

Därtill finns det andra avslutade ärenden gällande Fingerprint Cards-aktien, där det har meddelats fällande domar mot en tidigare anställd som tillsammans med en annan person begick grova insiderbrott 2010-2012. Ytterligare ett ärende kring Fingerprint Cards-aktien handlade om ett falskt pressmeddelande som orsakade en kursrusning hösten 2013, det ärendet lades ned i brist på bevis om vem som var gärningsman.

Publicerat 2017-07-05. Uppdaterat 2017-07-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se