Start of content

Momsfiffel med ädelmetaller gav fängelsestraff

Stockholms tingsrätt meddelade den 13 juli dom i mål B3030-17, gällande grovt skattebrott. De huvudåtalade, som verkar i metall- och smyckesbranschen, har gjort affärer med ädelmetaller i Sverige via så kallade skenbolag och medvetet redovisat momsen fel med syfte att undgå skatt. 

Bland annat har ingående moms redovisats felaktigt i tre bolag som levererat ädelmetaller till ett smyckes- och ädelmetallbolag. Svenska staten kan, enligt tingsrättens dom, ha gått miste om cirka 100 miljoner kronor i skatteintäkter. 

Både leverantörer och köpare har stått åtalade till följd av den utredning som gjordes av det misstänkta momsfifflet i handeln med ädelmetaller. 

Två av de åtalade på leverantörsidan dömdes för grovt skattebrott. En åtalad dömdes till fängelse i sex år och meddelades näringsförbud i åtta år och kommer även att utvisas. Den andra personen dömdes till två års fängelse och meddelades näringsförbud i fem år. 

En tredje åtalad, från företaget som köpte metallerna, dömdes för vårdslös skatteuppgift till villkorlig dom och dagsböter, antalet dagsböter uppgick till 180. Två åtalade frikändes från åtalet om grovt skattebrott respektive medhjälp till grovt skattebrott. 

Åklagaren yrkade även näringsförbud och företagsbot om fyra miljoner kronor för ett av bolagen i målet, men detta yrkande ogillades av tingsrätten. 

Handlade med platina, silver och guld

Momsbedrägeriet pågick mellan 2015-2017. I samband med inköp och försäljning av ädelmetaller redovisades momsen fel.

I skenbolagen har man redovisat ingående moms som bolagen inte har haft rätt till. Det gäller omvänd skattskyldighet, så kallade förvärvsbeskattning, vid handel mellan EU-länder. När bolagen sålde varor till köparföretaget borde utgående moms ha betalats i Sverige. 

För vissa ädelmetaller har inte heller korrekt momssats redovisats. Främst har de åtalade handlat med platina, silver och guld, även så kallat ”skrotguld” som har lägre guldhalt än 32,5 procent.

Utredningen har bedrivits med hjälp av ett så kallat Joint Investigation Team (JIT) med deltagare från Finland, Lettland, Polen och Sverige.

De fyra huvudmisstänkta har suttit häktade i olika perioder sedan den 7 mars. En av de åtalade är fortfarande häktad. Rättegången inleddes den 5 juni och avslutades den 28 juni.

Mer information om MTIC-brottslighet och momskaruseller (Europol)

Joint Investigation Team (Europol)

Publicerat 2017-07-14. Uppdaterat 2017-07-14

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se