Start of content

Fällande dom för grov otillbörlig marknadspåverkan i Fingerprint-aktien

Stockholms Tingsrätt har idag meddelat att den person som åtalades av Ekobrottsmyndigheten den 22 augusti ifjol har gjort sig skyldig för grov otillbörlig marknadspåverkan i Fingerprint-aktien. Gärningspersonen är en av de större aktieägarna i bolaget.

Enligt åtalet hade gärningspersonen under år 2016 agerat på ett sätt som har syftat till att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med Fingerprintaktien, eller på annat sätt vilseleda köpare och säljare av Fingerprint-aktien.

Gärningspersonen åtalades för att ha lagt order i Fingerprint Cards - som inte varit avsedda att leda till avslut – för sammanlagt 3,5 miljarder kronor. Enligt domen har den dömde lagt upp 78 order under 56 handelsdagar under hela 2016. Brotten har bedömts som grova med hänsyn till den systematiska och omfattande handeln. Gärningspersonen äger Fingerprint-aktier till ett stort värde. Han döms nu till villkorlig dom och 150 dagsböter à 1 000 kronor.

– Jag är mycket nöjd med domen. Domen är viktigt och den skickar en tydlig signal om att det inte är ok att manipulera en aktiekurs på det sätt den dömde har gjort, säger chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.

– Rätten har inte beaktat de invändningar som den nu dömde personen har haft. En omständighet som varit besvärande för honom är att han själv medverkat vid en annan brottsanmälan till Ekobrottsmyndigheten om kursmanipulation i samma aktie och då just gällande ett exempel på ”fejkorder” i stängningscallen. En anmälan som visade sig gälla ett exempel på en order han själv lagt och som han nu även dömts för! Det är sammanfattningsvis en bra och välskriven dom, säger Thomas Langrot.

Publicerat 2018-01-31. Uppdaterat 2018-01-31

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se