Start of content

Fler bloggare åtalas för aktiekursmanipulation

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag åtalat två yngre män vid Stockholms tingsrätt för grov otillbörlig marknadspåverkan. Genom att systematiskt, och under längre tid, ha tryckt upp aktiekurserna i sammanlagt tio bolag på marknadsplatserna Aktietorget och Nasdaq/First North för att sedan dumpa sina aktieinnehav, har de enligt åklagaren tjänat 900 000 kronor på sina aktieaffärer.

De åtalade har under påhittad signatur publicerat investeringsrekommendationer på finanssajten Redeye och sedan kommenterat dessa på olika aktieforum på webben såsom Placera.nu och DI börssnack.se samt i slutna Facebookgrupper. Syftet har enligt åklagaren varit att påverka aktiekursen för att själva göra en olaglig vinst.

– Analyserna har gett ett initierat och seriöst intryck men har i själva verket varit vilseledande, partiska och haussande i syfte att olagligt tillskansa sig vinst på börsen, säger kammaråklagare Jan Leopoldson vid Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.

Förundersökningen visar att de köpt på sig betydande mängder aktier på Aktietorget och Stockholmsbörsen Nasdaq/First North före publiceringen av investeringsrekommendationerna och därefter omgående sålt av sina aktieinnehav. Aktiekurserna har i vissa fall efter publiceringen stigit med över 100 procent.

– Utredningen visar att de båda männen i analyserna bland annat föreslagit riktkurser för aktierna som helt saknat verklighetsförankring och som de själva inte har avsett att följa, säger Jan Leopoldson.

Det här är det andra bloggmålet som kommer att prövas av svensk domstol. I det tidigare så kallade ”bloggärendet” dömdes två läkarstudenter i hovrätten för kursmanipulation på likande sätt som i det aktuella åtalet.

– Även detta mål visar att sociala medier används för att påverka aktiekurser, säger Jan Leopoldson.

Målnr: B 4148-16

Publicerat 2018-10-04. Uppdaterat 2018-10-04

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se