Start of content

Grovt penningtvättsbrott i Svensk Företagskredit förhandlas i tingsrätten

På måndag den 8 oktober inleds huvudförhandling vid Stockholms tingsrätt i ett ärende som rör bland annat grovt penningtvättsbrott. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot totalt tio personer varav två av dessa är företrädare för finansföretaget Svensk Företagskredit.

Svensk Företagskredit erbjuder finansiella tjänster och har tidigare varit registrerat som betaltjänstleverantör hos Finansinspektionen. Enligt åklagarna vid EBM har sammanlagt 47 miljoner kronor i kontanter hämtats ut från Svensk Företagskredit. 19,5 miljoner kronor av dessa har hämtats ut av för åtalet aktuella skenbolag och deras faktiska företrädare.

Brotten har enligt åklagarna skett under perioden februari till november 2016 och anmäldes av Ekobrottsmyndighetens Polisoperativa enhet som ett underrättelseärende.

– Vår bedömning är att alla kontanterna som hämtas ut från Svensk Företagskredit är pengar från brott eller brottslig verksamhet. Genom att ställa ut osanna fakturor har man lyckats vilseleda ett stort antal företag, kommuner och landsting att göra inbetalningar till konton tillhörande bolag som företräds av de åtalade personerna. Bolagen har i själva verket inte bedrivit någon verksamhet alls, utan har endast varit skenbolag i ett omfattande brottsupplägg. Pengarna från bolagens konton kommer från brottslig verksamhet, till exempel rena bedrägerier men även annan ekonomisk brottslighet och har slutligen förts över till Svensk Företagskredit där de har hämtats ut i kontanter, säger Johanna Kolga, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Målet blir också viktigt för att rättsligt pröva frågan om vad som innefattas i brottslig verksamhet enligt penningtvättslagen.

– Detta är enligt oss oklart, prejudicerande avgöranden saknas och förarbetena är enligt min uppfattning otydliga, varför en rättsutveckling på området är önskvärt, säger Johanna Kolga.

Rättegången inleds den 8 oktober och pågår till och med den 21 december.

Mål nr: B-14762-16

Publicerat 2018-10-05. Uppdaterat 2019-01-07

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se