Start of content

Åtal för ekobrott mot företrädare för vårdcentralen Angered Care

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har idag väckt åtal mot tre personer som misstänks för delaktighet i ekonomisk brottslighet i vårdcentralen Angered Care i nordöstra Göteborg och bemanningsföretaget Farabi Medcare AB, vars enda verksamhet varit att tillhandahålla personal till vårdcentralen.

De misstänkta brotten rör grova bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenärer som ska ha begåtts under åren 2016-2018.

För ett år sedan tvingades vårdcentralen Angered Care stänga efter att Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, vid ett extrainsatt möte, beslutat att i förtid avsluta avtalet med Angered Care AB från och med 7 november 2017 på grund av allvarliga brister i patientsäkerheten och kvalitet.

Vid tidpunkten för stängningen pågick skatterevision i Angered Care AB och bemanningsföretaget Farabi Medcare AB. Under skatterevisionen framkom bland annat att det förelåg stora brister i bolagens bokföring och att det förts över betydande belopp från bemanningsföretagets bankkonton i Sverige till ett företag i Dubai.

Strax innan vårdcentralen tvingades stänga gjordes ytterligare överföringar om 17 miljoner kronor till det utländska företaget. Totalt har cirka 29 miljoner kronor förts ut till det Dubai-baserade företaget.

I samband med att vårdcentralen Angered Care stängdes försvann ägaren som tidigare arbetat som verksamhetschef och läkare där. I somras anträffades han i Dubai. Han transporterades till Sverige i slutet av juli och har sedan dess varit häktad.

Övriga två åtalade är vårdcentralens enhetschef samt bolagens bokförare.

Rättegången kommer att påbörjas inom två veckor vid Göteborgs tingsrätt, mål nummer: B 5065-18.

Publicerat 2018-11-26. Uppdaterat 2018-11-26

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se