Start of content

Tillslag – fem personer häktade

I förra veckan gjorde Ekobrottsmyndigheten tillslag mot flera personer och platser i Stockholm. Fem personer som tidigare varit eller är styrelseledamöter i en stiftelse som driver  friskolor anhölls av åklagaren och häktades därefter vid Stockholms tingsrätt i slutet av veckan. 

Åklagare kan bekräfta att det pågår en förundersökning vid EBM Stockholm.

- När det gäller de häktade rör misstankarna bland annat  grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och i ett fall grovt penningtvättbrott, säger Lisa Hermanrud, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Brottsanmälan inkom under 2018 till EBM och misstankarna rör brott som kan ha pågått under flera år. Nästa steg blir att hålla förhör med vittnen och misstänkta samt gå igenom och analysera bevismaterial.


Utredningen är för närvarande inne i ett intensivt skede och åklagaren kommer därför inte att kunna svara på frågor utan hänvisar till informationen i detta pressmeddelande.

 

Stockholms tingsrätt mål B-15543-18

Publicerat 2018-11-20. Uppdaterat 2018-11-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se