Start of content

Fängelse för grova ekobrott kopplat till försäljning av arbetstillstånd och myndighetskontakter

Igår meddelade Norrköpings tingsrätt dom i ett ärende som bland annat rör grova bokföringsbrott kopplade till försäljning av arbetstillstånd. Den 55-åriga Norrköpingsbo som betraktas som huvudman i ärendet har hjälpt flyktingar med myndighetskontakter och att ansöka om arbetstillstånd, tjänster som han i vissa fall tagit ut avgifter på uppemot 200 000 kronor för. Verksamheten har bedrivits helt utan att bokföras.

Ärendet har varit ett så kallat samverkansärende mellan Ekobrottsmyndigheten, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (RIO) och Skatteverket.

Huvudmannen drev en bokföringsfirma i Norrköping. Under utredningen har det framkommit att han mot ersättning, har hjälpt omkring 800 personer i främst Syrien och andra delar av Mellanöstern, med svenska myndighetskontakter och att ansöka om arbetstillstånd i Sverige. I vissa fall tog han ut avgifter på 200 000 kronor per familj, medan han i andra fall nöjde sig med mellan 5 000 och 10 000 kronor. Verksamheten har inte bokförts överhuvudtaget.

Huvudmannen döms till tre års fängelse för grovt ocker i två fall och grovt bokföringsbrott avseende flera olika verksamheter under åren 2012 - 2016. Dessutom meddelas han näringsförbud i tio år. Förutom 55-åringen döms även en 39-årig Norrköpingsbo till ett års fängelse grovt bokföringsbrott. Han meddelas även fem års näringsförbud. Ytterligare en Norrköpingsbo, 49 år, döms till villkorlig dom med 120 timmars samhällstjänst för bokföringsbrott. En 53-årig Södertäljebo, som stod åtalad för medhjälp till grovt ocker, frikänns.

Åtalen rörande misstänkt ocker har åtalats av RIO medan Ekobrottsmyndigheten har åtalat för grovt bokföringsbrott samt fört talan om näringsförbud.

– I huvudsak anser jag och min åklagarkollega Susanne Hedberg Norén att det är en bra dom eftersom han dömdes nästan fullt ut enligt våra yrkanden, inklusive våra yrkanden om näringsförbud vilket var bra, säger Karin Sandén, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping.

En annan del av åtalet rör en resebyråverksamhet som bedrivits i samma lokal som huvudmannen. Resebyrån har drivits av 39-åringen och 49-åringen. I resebyrån upptäcktes stora brister i bokföringen. Det handlar om transaktioner om cirka 15 miljoner som inte bokförts under 2014-2016. Även huvudman åtalades i denna del eftersom han var bokförare i den firman.

– De personer som drivit resebyrån dömdes för vissa åtalspunkter men frikändes för andra. Vi är därför något förvånade över domstolens bedömning som avser resebyråverksamheten. Den delen överväger vi att överklaga fast vi har inte tagit något beslut om det ännu, säger Karin Sandén.

Huvudmannen har också bedrivit valutaväxlingsverksamhet, där mycket stora summor köptes och såldes i olika valutor. Under våren 2016 rörde det sig, enligt åklagarna, om 4,6 miljoner kronor som inte bokfördes. Vidare handlade han också med bilar under 2015-2016 där transaktioner motsvarande 6,7 miljoner kronor inte bokfördes i firman, enligt åklagarna.

Mål nummer i Norrköpings Tingsrätt: B-2856-16.

Publicerat 2018-12-19. Uppdaterat 2018-12-19

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se