Start of content

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i det så kallade "bloggärendet"

Svea hovrätt har idag meddelat att de fastställer tingsrättens dom från december 2016 där två läkarstudenter dömdes för flera fall av grov otillbörlig marknadspåverkan.  

De två studenterna hade köpt aktier i läkemedelsbolag på de mindre listorna och sedan publicerat blogginlägg med vilseledande uppgifter om sig själva och haussande uppgifter om bolagen. De har sedan under flera alias spridit blogginläggen genom olika kanaler i sociala medier. Läkarstudenterna har på så sätt fått aktiekursen att stiga. De har därefter sålt hela sitt aktieinnehav i de aktuella bolagen och därmed gjort en vinst på totalt ca 2,5 miljoner kronor. Vinsten har förverkats såsom utbyte av brott. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och dagsböter.

– Det här är en unik dom. För första gången i Sverige har vi nu en fällande hovrättsdom som tydliggör att det är brottsligt att manipulera aktiekurser genom användande av sociala medier. Aktieforum på nätet utgör alltså ingen straffri zon, säger Kammaråklagare Jan Leopoldson på Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.     

Publicerat 2018-02-20. Uppdaterat 2018-02-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se