Start of content

Svea hovrätt fastställer fängelsestraff för styrelseledamöter i IGE

Svea hovrätt meddelade i tisdags att domen mot två styrelseledamöter i IGE Resources står fast. De båda döms till fängelse om 2 år och 3 månader vardera samt näringsförbud.

Hovrätten gör därmed samma bedömning som tingsrätten, nämligen att det inte var fråga om affärsmässiga transaktioner när IGE, noterat på Oslo Börs, i januari 2013 förvärvade ett annat bolag innehållande vissa rättigheter kring guldprospektering och därefter lät utbetala 50 miljoner kronor som förskottsbetalning.

Två av de fyra styrelseledamöterna åtalades eftersom dessa två hade en mer aktiv roll och var de som faktiskt genomfört affären. VD hade ställt sig kritisk till affären.

- Det är en bra dom såtillvida att det som händer i styrelserummen i de börsnoterade bolagen också kan medföra ansvar straffrättsligt. Affärslivet får inte vara ett fredat område för polis och åklagare och det ska inte gå att komma undan med att vissa risker är nödvändiga när det gäller företagsaffärer, säger vice chefsåklagare Olof Kronlund.

Ingen egen vinning

Bolaget innehållande rättigheterna som förvärvades av IGE hade dessförinnan överlåtits i flera led under en kortare tid. Flera advokatbyråer och revisionsbyråer har varit inblandade på ett eller annat sätt i transaktionerna kring dessa rättigheter innan IGEs revisor avsade sig sitt uppdrag och gjorde en anmälan om misstänkt brott.

- Det var bra att revisorn reagerade och sedan att domstolarna kunde se igenom de tilltalades förklaringar och konstatera att detta inte var affärsmässigt, utan att det var andra intressen än bolagets egna som styrde i denna affär, säger Olof Kronlund.

Det har i målet inte framkommit något som visar att de tilltalade fick egen vinning genom affären, utan den har snarare gynnat andra bolag och personer.

- Skadan för aktieägarna är dock lika stor, oavsett vem som fick vinningen. Därför är det ett högt straffvärde i denna brottslighet, säger Olof Kronlund.

Ärendet hanterades vid Finansmarknadskammaren i Stockholm.

Publicerat 2018-02-28. Uppdaterat 2018-02-28

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se