Start of content

Vd i börsnoterat bolag fälld för aktiepåverkan

Stockholms tingsrätt meddelade en fällande dom under måndagen mot en vd i ett bolag noterat på marknadsplatsen First North vid Nasdaq OMX. 

Vd:n stod åtalad för otillbörlig marknadspåverkan genom att vid 19 tillfällen ha påverkat aktiekursen i det egna bolaget genom köp av små poster. Eftersom den totala handeln i aktien var tämligen begränsad, fick dessa köp relativt stor påverkan på aktiekursen. Vd hade själv eller genom bolag ett betydande innehav i aktien.

Eftersom brotten begicks innan den nuvarande lagstiftningen började gälla den 1 februari 2017 har gärningarna bedömts enligt den gamla lagstiftningen. Numera heter brottet Marknadsmanipulation, men enligt såväl den tidigare lagstiftningen som den nuvarande lagstiftningen är det brottsligt att påverka aktiekursen för egna syften.

– Dessa aktieposter som vd:n köpt var så små att det inte kunde vara fråga om riktiga investeringar. Därför var det var det helt korrekt av tingsrätten att bortse från denna invändning som den tilltalade hade, säger vice chefsåklagare Olof Kronlund vid Finansmarknadskammaren.

Även om den faktiska kurspåverkan inte synes ha blivit bestående, så var det en försvårande omständighet att det var bolagets egen vd som utförde detta. Därmed fanns också ett tydligt motiv att hålla uppe aktiekursen.

– Dessa okynnesköp i form av små poster, som inte är riktiga investeringar, ställer till oreda och hör inte hemma på aktiemarknaden eftersom de kan vara vilseledande för andra, säger Olof Kronlund.

Vd:n dömdes till villkorlig dom och dagsböter. I den nya lagen från 1 februari 2017 ser man dock allvarligare på marknadsmissbruksbrott än tidigare och straffet för marknadsmanipulation som bedöms som grovt brott har höjts till max 6 års fängelse.

Stockholms tingsrätt mål nr: B 10646-17.

Publicerat 2018-03-06. Uppdaterat 2018-03-06

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se