Start of content

20 miljoner i utökat anslag för EBM

Idag lämnade regeringen beskedet att inom ramen för ändringsbudgeten utöka Ekobrottsmyndighetens anslag med 20 miljoner kronor för innevarande år. Skälet som anges är främst att myndighetens utgifter förväntas bli högre än vad regeringen beräknade i budgetpropositionen för 2018, främst på grund av oförutsedda it-kostnader.  

– Det här är ett oerhört positivt besked. Tillskottet ger oss nu ett utrymme att se över vilka prioriteringar vi nu går vidare med. Vi kommer att sätta oss ned redan imorgon för att lägga upp arbetet, säger generaldirektör Monica Rodrigo.

Vad betyder ändringsbudget?
Det blir inte alltid som regeringen och riksdagen planerat i statsbudgeten. En myndighet kan komma att behöva mer pengar än det var tänkt. Regeringen kan då föreslå ändring i statsbudgeten för innevarande år. Det kallas ändringsbudget.

Om det blir nödvändigt kan regeringen föreslå att riksdagen med en ändringsbudget ändrar statsbudgeten trots att den redan börjat gälla. Ändringsbudgetar innebär oftast att några anslag ökar samtidigt som andra minskar lika mycket.

Regeringen lämnar normalt förslag till ändringsbudget till riksdagen två gånger per år, samtidigt med den ekonomiska vårpropositionen i april och samtidigt med budgetpropositionen i september.


Vårändringsbudget 2018 

 

 

 

 

 

 

Publicerat 2018-04-16. Uppdaterat 2018-04-16

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se