Start of content

Åtal för grovt insiderbrott i samband med uppköpserbjudanden på Fortnox och Cybercom

Under veckan har Thomas Langrot, chefsåklagare vid finansmarkandskammaren, väckt åtal vid Stockholms tingsrätt mot två personer för två fall av insiderbrott i samband med uppköpserbjudanden av dels Cybercom Group i oktober 2015, dels Fortnox i mars 2016. En av de åtalade har arbetat som rådgivare i samband med uppköpserbjudandena.

Den första åtalspunkten gäller insiderbrott av normalgraden. Brottet begicks i samband med ett uppköpserbjudande av Cybercom Group i oktober 2015. Rådgivaren ska vid den aktuella tidpunkten ha varit anställd på det bolag som anlitats för att utvärdera uppköpserbjudandet. Enligt åtalet har rådgivaren läckt insiderinformation till en vän. Totalt köptes aktier för drygt 111 000 kronor med en beräknad vinst om drygt 32 000 kronor.

Den andra åtalspunkten gäller grovt insiderbrott i samband med ett nära förestående uppköpserbjudande av Fortnox från bolaget Visma, i mars 2016. På samma sätt som i beskrivits i den första åtalspunkten har rådgivaren haft insiderinformation om det stundande uppköpet som vederbörande har läckt till sin vän. Totalt köptes aktier för drygt 560 000 kronor med en beräknad vinst om 227 000 kronor.

- Insiderbrott är ett allvarligt finansmarknadsbrott som kan skada förtroendet för aktiemarknaden. Extra allvarligt blir det när en rådgivare på ett bolag med uppdrag att utvärdera ett uppköpserbjudande, missbrukar sin särskilda förtroendeställning för egen vinning, säger chefsåklagare Thomas Langrot.

Publicerat 2018-04-06. Uppdaterat 2018-04-06

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se