Start of content

Förundersökning inleds ej på den brottsanmälan som uppmärksammades i media under måndagen

Medieuppgifter under måndagen uppmärksammade att EBM mottagit en brottsanmälan rörande den så kallade ”kulturprofilen” som har kopplingar till Svenska Akademien. Under tisdagen har EBM fattat beslut att inte inleda en förundersökning gällande den aktuella brottsanmälan. Beslutet har fattats av chefsåklagare Jan Tibbling.

Av anmälan framgår i huvudsak: "Kulturprofilen har fått ekonomiskt stöd för att bedriva sin kulturklubb och utnyttjat Svenska Akademiens lägenhet i Paris mot alla regler, trots att han kan misstänkas ha bedrivit verksamheten i strid med skattelagstiftning, bokföringslagen och Stockholms stads regler om utskänkning".

Jan Tibbling motiverar sitt beslut:

– Anmälan innefattar inga konkreta omständigheter som ger anledning att anta att den utpekade har begått brott som faller under allmänt åtal.

Jan Tibbling finns tillgänglig för frågor från media under tisdagen mellan kl 14:00 - 15:00. Jan tibbling nås på tel: 010-562 92 62. E-post: jan.tibbling@ekobrottsmyndigheten.se

 

Läs beslutet i sin helhet

Publicerat 2018-04-10. Uppdaterat 2018-04-10

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se