Start of content

Fängelse för huvudman bakom illegal trafikskola

Idag meddelade Värmlands tingsrätt dom i det ärendet som rör huvudmannen bakom en illegala trafikskoleverksamhet med bas i Karlstad. Huvudmannen stod åtalad för grovt bokföringsbrott. Han döms till fängelse i ett och ett halvt år för bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott.

Brotten har begåtts under perioden 2010-2017. Åtalet har varit i unikt på så sätt att detta har varit första gången som illegalt bedriven trafikskoleverksamhet prövas mot bakgrund av regelverket mot ekonomisk brottslighet.

– Den här domen från Värmlands tingsrätt sänder en viktig signal. Domen har förhoppningsvis en avskräckande effekt på de illegala trafikskoleverksamheter som finns på många håll runt om i landet. Den som bedriver den här typen av verksamhet ska räkna med att kunna dömas till kännbara fängelsestraff, säger Eva Grandestedt, kammaråklagare vid EBM i Örebro.

Eva Grandestedt är överlag nöjd med domen eftersom tingsrätten i allt väsentligt gått på åklagarens linje.

– Huvudmannen fälls för de brott som jag har åtalat för och brotten bedöms också som grova i flera fall. Däremot kan man konstatera att även om tingsrätten har dömt ut ett kännbart fängelsestraff och ett flerårigt näringsförbud, så är det ändå en mildare påföljd än vad jag hade yrkat på. Detta beror delvis på att tingsrätten menar att det inte går att exakt fastställa den beloppsmässiga grunden, det vill säga, exakt hur stora huvudmannens intäkter har varit. Tingsrätten gör dock bedömningen att det har varit fråga om en betydande omfattning och att betalning skett med betydande belopp. Detta tillsammans med övriga omständigheter som tingsrätten lägger till grund för domen ger enligt min uppfattning ett högre straffvärde vilket jag också pläderade för. Jag får sätta mig in i domskälen ordentligt den närmsta tiden och sedan fatta beslut om ett eventuellt överklagande, säger Eva Grandestedt.

Utredningen som legat till grund för åtalet har varit mycket omfattande. Verksamheten har främst riktat sig till nyanlända och personer med behov av utbildning på andra språk än svenska. Utredningen gjorde beräkningen att de intäkter som verksamheten drog in under åren och som inte har redovisats uppgick till mångmiljonbelopp.

Ekobrottsmyndigheten arbetar även strategiskt med frågan kring illegala trafikskolor. Detta sker blanda annat genom en myndighetssamverkan som arbetar förebyggande i syfte att skapa sunda konkurrensförhållanden inom trafikskolebranschen. Övriga myndigheter är Transportstyrelsen, Trafikverket, Polisen och Skatteverket. Syftet är att identifiera omfattning av den olagliga förarutbildningen, diskutera hur problemet kan angripas och att kunna vidta kraftfullare åtgärder mot den olagliga trafikskoleverksamheten.

Mål nr: B-1657-16.

 

Publicerat 2018-05-28. Uppdaterat 2018-06-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se