Start of content

Katarina Tidén – ny överåklagare på EBM

Katarina Tidén är sedan den 1 maj ny överåklagare på myndigheten. Överåklagaren är myndighetens högsta åklagare. Katarina Tidén har lång erfarenhet på myndigheten i olika roller såsom kammarchef och senast som vice överåklagare.

Katarina Tidén– Det känns väldigt roligt, jag är både glad och stolt över att få ta över ansvaret för Överåklagarens kansli, säger Katarina Tidén.

Överåklagaren är enhetschef för Överåklagarens kansli och ansvarig för den rättsliga tillsyn som finns på myndigheten. Det handlar dels om löpande tillsyn av åklagarnas verksamhet, dels beslut i de fall det kommer in begäran om överprövning av åklagares olika beslut eller till exempel jävsinvändningar mot en åklagare.

Katarina Tidén efterträder Bengt Lindholm som har varit vikarierande överåklagare sedan 2017.

– Det blir det spännande arbetet med att hitta ersättare som vice överåklagare dels till Bengt Lindholm, som snart går i pension, dels till mig. Det kommer snart att komma ut en annons, där jag hoppas att vi får många sökande, säger Katarina Tidén.

Katarina har under sina 18 år på myndigheten varit åklagare på flera kammare i Stockholm innan hon blev utsedd till vice chefsåklagare 2007 och var därefter kammarchef under tre år innan hon fick tjänsten som vice överåklagare 2015.

– Under den här tiden har jag varit förundersökningsledare i de flesta typer av ärenden som EBM handlägger, utom Finansmarknadskammarens ärenden. Jag har även haft förmånen att vara myndighetens expert i några olika utredningar, nu senast i Beslagsutredningen.

– Det gläder mig att Katarina Tidén blir EBM:s överåklagare. Katarina har med sin långa bakgrund på myndigheten en erfarenhet och djup sakkunskap som blir viktig för att utveckla verksamheten framåt. Hon har helt rätt profil för denna tjänst, säger Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

Publicerat 2018-05-03. Uppdaterat 2018-06-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se