Start of content

Många åtalade i omfattande assistansbedrägerihärva

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö väcker idag åtal mot 20-tal personer som misstänks för delaktighet i en omfattande assistanshärva mot välfärdssystemet. Brotten rör grova bidragsbrott och grova bedrägerier. Sammanlagt har de misstänkta fått oriktiga utbetalningar på över 16 miljoner kronor. Brotten ska enligt åklagarna ha begåtts under åren 2011-2018.

Ärendet kretsar kring ett assistansbolag med två huvudmän. Bolaget har haft i uppdrag att tillhandahålla assistans för två olika brukare (hjälpbehövande) – en äldre man och en pojke som är under 18 år. Den äldre mannen bor ihop med sin hustru samt en kamrat. Dessa är huvudmisstänkta vad gäller mannens assistans.

Pojken har haft assistans sedan han var liten på grund av för tidig födsel med vissa fysiska komplikationer som följd. Åklagarna påstår dock att han inte har haft behov av assistans under den tidsperiod som åtalet gäller. Försäkringskassan återkallades hans assistans 2016, varpå Malmö Stad, utan kontakt med Försäkringskassan, beslöt att bevilja assistansen istället. Pojkens mamma och pappa är misstänkta vad gäller pojkens assistans.

– Det här är allvarliga brott som har pågått under lång tid. Bidragsfusk av den här sorten skadar tilltron till våra bidragssystem, säger Jenny Lindell, vice chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Ärendena hänger ihop på så sätt att den äldre mannens hustru är mor till pojkens mamma, det vill säga brukarna är morfar och barnbarn i förhållande till varandra.

Brottsupplägget består i att man har redovisat full assistans trots att assistans inte har utförts i den redovisade omfattningen.

Merparten av de övriga misstänkta är assistenter. Dessa är i några fall släkt med brukarna och i andra fall helt släktskapsbefriade.

Huvudmännen bestrider ansvar för brott och så även de flesta assistenter. Ett par assistenter erkänner dock allt och säger att de överhuvudtaget inte alls har arbetat utan ställt upp med sina namn för att bland annat höja sin egen SGI eller för att kunna få a-kassa.

– Mycket av bidragen i vårt välfärdssystem bygger på att den med behov sanningsenligt lämnar uppgifter och tillerkänns stöd därefter. Kontroll och uppföljning om personen verkligen är berättigad till hjälpen håller i en del fall inte önskvärd kvalité eller kontinuitet. Det visar om inte annat tidsaspekterna i detta ärende, det vill säga att det har kunnat fortgå under flera år, säger Jenny Lindell.

Mål nr i Malmö Tingsrätt: B-524-18

För mer information:

Jenny Lindell, vice chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö finns tillgänglig för kommentarer om åtalet idag, 22 maj kl. 12:30 – 13:30. Jenny nås på tel. 010-562 95 24.

Publicerat 2018-05-22. Uppdaterat 2018-06-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se