Start of content

Svea hovrätt fastställer fällande domar om insiderbrott rörande Axis Communications AB och Transmode AB

Svea hovrätt meddelade i går att den fällande domen mot fyra personer som röjt information om, och handlat aktier inför, bland annat uppköpen av Axis Communications AB och Transmode AB under vintern 2015 står fast. En av personerna döms till fängelse i 1 år medan de övriga döms till villkorlig dom.

Hovrätten gör därmed i skuldfrågan samma bedömning som tingsrätten, nämligen att en av de tilltalade, som varit anställd vid en konsultfirma som arbetade med båda uppköpen, har lämnat insiderinformation om uppköpen till sin kusin, som dels själv har handlat på informationen, dels föranlett två andra personer att handla på den. En av de senare personerna har i sin tur lämnat informationen vidare till ytterligare en annan person, som handlat på informationen. Tingsrättens dom var en s k nämndemannadom, vilket innebär att ordföranden, tillika juristdomaren, vill fria de tilltalade.

Det har i målet saknats direkt bevisning som visat att rådgivaren och de övriga har fått insiderinformation. Målet bygger på ett stort antal indicier, bl a rörande de inblandades handelsmönster samt SMS, mail och telefonsamtal mellan de inblandade.

- Hovrättens har gjort en realistisk bedömning och funnit att rådgivaren hade fått sådan information om uppköpen som var tillräckligt specifik för att utgöra insiderinformation. Hovrätten har även gjort en noggrann granskning av de inblandades handelsmönster och har ingående synat de tilltalades förklaringar till handeln och de kontakter som förevarit mellan dem. Detta är positivt. Det är också tillfredställande att vi når framgång i ett komplext och komplicerat indiciemål om insiderhandel, säger Extra åklagaren Jonas Myrdal.

Ärendet hanterades vid Finansmarknadskammaren i Stockholm.

 

 

Publicerat 2018-06-19. Uppdaterat 2018-06-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se