Start of content

Omfattande tillslag mot illegal snustillverkning i Göteborg

Ekobrottsmyndigheten har under tisdagen den 28 augusti genomfört ett större tillslag i flera lokaler i Göteborgstrakten. Tre personer har gripits misstänkta för grova skattebrott kopplat till illegal snustillverkning under åren 2017 och 2018 – alla tre nekar till brott i de inledande förhören. Det har också gjorts ett stort beslag av tobak som misstänks vara oskattad.

– Vi misstänker att verksamheten har omsatt mångmiljonbelopp i uteblivna skatteintäkter. Dessutom misstänker vi att de flesta arbetarna i fabriken har avlönats svart, säger Daniel Larson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Tillslaget är resultatet av några månaders kartläggning och sker i samverkan med andra myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket, m.fl.

Huvuddelen av snusproduktionen tros ha skett vid en mindre fabrik i ett industriområde i Göteborg. Det misstänkta brottsupplägget är att endast anmäla en mindre del av den verkliga produktionen till Skatteverket och på så sätt undanhålla staten den punktskatt som gäller för tobak och som ska betalas vid all yrkesmässig tillverkning av snus.

Punktskattebrott, som årligen uppgår till miljardbelopp i skattebortfall, är en av Ekobrottsmyndighetens tre prioriterade brottstyper. Utöver tobak gäller punktskatter också för alkohol och energivaror såsom olja.

– Punktskattebrott genom illegal cigarett- och snusproduktion är en prioriterad brottslighet inom  Ekobrottsmyndigheten som vi arbetar hårt för att störa och slå ut. Den senaste tiden har vi haft särskild anledning att titta på verksamheter som sysslar med just oredovisad snustillverkning. Det kommer säkerligen fler insatser framöver, säger Daniel Larson.

Det aktuella ärendet har initierats av Ekobrottsmyndigheten utredningsverksamhet och förundersökningen har pågått sedan i januari i år.  

– Det är viktigt att komma ihåg att den här typen av brottslighet bedrivs ofta i syfte att finansiera annan, grövre brottslighet. Den som köper snus ska nog tänka till när det erbjuds en stock snus för 100 – 150 kronor. Risken med den prisbilden är att tobaksskatten inte har betalats och köparen göder därmed grov ekonomisk brottslighet, säger Daniel Larson.

I samband med tillslaget kallades Arbetsmiljöverket till platsen som fattade beslut om omedelbara åtgärder på grund av bristande säkerhet.

Publicerat 2018-08-28. Uppdaterat 2018-08-28

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se