Start of content

Dagen efter domen i högskoleprovsfusket - åklagaren kommenterar domen

Den 14 april 2018 var datumet för förra vårens provtillfälle för högskoleprovet i hela landet. Det var också samma datum som EBM, med stöd av Polisens insatsstyrka, genomförde ett lyckat tillslag mot den lägenhet i Norrköping som fungerade som sambandscentral för det organiserade fusket vid provet. Förundersökningen, som leddes av åklagarna Anna Lander och Per Hedman vid EBM i Linköping, hade inletts bara en och en halv månad innan provtillfället och tillslaget.

Kammaråklagare Anna Lander

Igår, den 17 januari 2019, meddelade tingsrätten i Norrköping dom i ärendet. Tingsrätten gick i stort helt på kammaråklagare Anna Landers linje. De tre huvudmännen dömdes till fleråriga fängelsestraff från tre och ett halvt år till sex års fängelse.

Anna Lander, hur är känslan så här dagen efter tingsrättens dom som ändå får betraktas som en stor framgång på vägen mot laga kraft vunnen dom?

– Jag är väldigt nöjd, de åtalade dömdes för i stort sett alla brott de åtalats för. Huvudmännen fick långa fängelsestraff i enlighet med påföljdsyrkandena.

Ni tog huvudmännen i princip på bar gärning i samband med tillslaget och gjorde många viktiga beslag, bland annat ett mycket uppmärksammat fynd av stora mängder kontanter och en USB-sticka som låg nergrävt i marken hos en av huvudmännens svärföräldrar. Bevisläget verkar ha varit gott, men vad har varit de största utmaningarna i ärendet?

– Den största utmaningen var att förbereda sakframställan. Att presentera så stora mängder bevisning på ett pedagogiskt sätt så att tingsrätten förstår den, tycker jag var en utmaning.

Efter huvudförhandlingens avslutande så beslutade tingsrätten att släppa de tre huvudmännen som då suttit häktade under lång tid, hur reagerade du på det?

– Jag blev såklart lite orolig för att de skulle ogilla åtalet. När jag sen pratade med kollegor blev jag lugnare då det inte alls är ovanligt i våra ärendetyper att häktningen hävs i samband med att målet är genomgånget i sak i domstolen.

Hur ser du på tingsrättens beslut att släppa dem i ljuset av att de dömdes till långa fängelsestraff?

– Tingsrätten gjorde bedömningen att det inte förelåg någon flyktfara och vi får hoppas att de har rätt.

Nu dröjer det lång tid till en förhandling i hovrätten, vad har du för tankar inför det?

– Efter att ha arbetat med den här utredningen så intensivt och under så lång tid känns det idag skönt att få lägga allt åt sidan ett tag.

Nåt annat du vill lyfta fram angående domen eller utredningen?

– Det har varit ett väldigt roligt ärende att arbeta med även om det periodvis varit mycket ansträngande. Det är inte i alla ärenden som man har möjlighet att använda sig av i stort sett alla hemliga tvångsmedel vi har, vilket jag tycker var fantastiskt roligt och lärorikt.

Vad för typ av ärenden sätter du tänderna i nu när detta tillsvidare är avslutat?

– Vecka 9 påbörjar jag en cirka sex veckors lång rättegång i Örebro tingsrätt tillsammans med en kollega. Så det är full fart igen!

Publicerat 2019-01-18. Uppdaterat 2019-01-18

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se