Start of content

Förundersökning med kopplingar till Svenska Akademien läggs ned

På grund av att en eventuell fällande dom sannolikt inte hade inneburit någon ytterligare straffpåföljd för det brott som han redan dömts för, läggs förundersökningen ned mot den person som har kopplingar till Svenska Akademien.

Ekobrottsmyndigheten mottog den 11 april 2018 en anmälan om misstänkt ekonomisk brottslighet rörande en person med kopplingar till Svenska Akademien, varpå en förundersökning inleddes. Några dagar senare fick Ekobrottsmyndigheten del av ytterligare material i form av den så kallade advokatutredningen som beställts av Svenska Akademien. Därefter har ett antal utredningsåtgärder vidtagits, bland annat en husrannsakan varefter den misstänkte begärde en försvarare.

Det material som togs i beslag i samband med husrannsakan granskades och Skatteverket biträdde också i förundersökningen med anledning av misstänkt skattebrott.

Under tiden har den misstänkte dömts till 2,5 års fängelse för annan brottslighet. Efter genomgång Skatteverkets utredning och utredningen i övrigt, har idag chefsåklagare Jan Tibbling beslutat att lägga ned förundersökningen.

Skälet till det är att den påföljd som utdömts för den andra brottsligheten är tillräcklig för att omfatta samtliga de gärningar som ingår i EBM:s utredning.

– Förundersökningen läggs alltså ned till följd av reglerna om förundersökningsbegränsning. Det är viktigt att påpeka att beslutet är taget utan något ställningstagande till om personen gjorts sig skyldig till de ekobrott som han misstänkts för. Min bedömning är att även om vi skulle ha fortsatt utredningen och den lett till fällande dom så skulle det inte a lett till någon ytterligare påföljd för honom, säger chefsåklagare Jan Tibbling vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Sekretess gäller alltjämt för uppgifter om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden som förekommit i förundersökningen (35 kap 1 § första stycket i offentlighet och sekretesslagen (2009:400))”.

Chefsåklagare Jan Tibbling är nåbar fram till kl. 13:00 idag den 22 januari på tel: 010-562 92 62

 

 

 

 

 

Publicerat 2019-01-22. Uppdaterat 2019-01-22

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se