Start of content

Åtal för grov ekonomisk brottslighet i ärende med kopplingar till Falcon Funds

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal i den första delen i ärendet rörande bolaget Falcon Funds. Åtal väcks mot tre häktade huvudmisstänkta personer för trolöshet mot huvudman, grovt brott (respektive medhjälp därtill), grovt bedrägeri samt tagande och givande av muta, grovt brott. Åtalet avser brott begångna i Stockholm under åren 2012-2013 och är upprinnelsen till den brottslighet på Malta i Falcon Funds som fortfarande utreds.

De tre huvudmisstänkta är en amerikansk 63-årig man bosatt i Stockholm, en svensk 42-årig man och utvandrad till Malta, samt en svensk 58-årig fondförvaltare (man) och bosatt i Täby. Samtliga tre är häktade.

Den 63-årige amerikanen har kontrollerat både det amerikanska bolaget ABS Investment Group LLC som handlar med värdepapper, och ett svenskt fondbolag som drivit den svenska pensionsfonden Optimus High Yield (OHY). OHY hade endast svenska PPM-sparare som kunder och hade ett avtal om sin förvaltning med Pensionsmyndigheten. VD för fonden var den nu åtalade fondförvaltaren.

Åtal väcks för grovt mutbrott. Den 63-årige amerikanen och den 42-årige svensken har enligt åklagaren mutat fondförvaltaren med 4,5 miljoner kronor. Syftet med mutan har varit att få honom att godta att OHY köpte in stora mängder onoterade värdepapper till överpris under åren 2012 – 2013.

De värdepapper som fondförvaltaren mutades för att köpa in till OHY var korgar med amerikanska bolån, så kallade Residential Mortgage Backed Securities (RMBS). Detta är samma finansiella instrument som kom att spela en avgörande roll i början av finanskrisen år 2008.

Inköpen gick till så, att den amerikanske affärsmannens bolag ABS Investment Group LLC köpte in RMBS till marknadspris. Dessa RMBS såldes sedan vidare till OHY, ofta bara några dagar efter att de köpts in, till kraftigt överpris. Vid omkring hälften av affärerna har den 42-årige svensken, genom ett brittiskt bolag, varit mellanhand. Genom affärerna med RMBS har tiotusentals pensionssparare åsamkats en skada om sammanlagt i vart fall 230 miljoner kronor. Den 42-årige svensken och den 63-årige amerikanen har tjänat motsvarande belopp på brottsligheten.

Den 63-årige amerikanen lät alltså de svenska pensionsspararna, i en fond som han kontrollerade, betala stora överpriser för värdepapper som hans egna bolag sålde till dem. Upplägget möjliggjordes av den mutade svenska fondförvaltaren. Den 63-årige amerikanen, den 42-årige svensken och den 58-årige fondförvaltaren åtalas därför för grov trolöshet respektive medhjälp till brottet.

För att skapa förutsättningar att köpa in RMBS till OHY var de åtalade tvungna att öka fondförmögenheten i OHY. De tre huvudmisstänkta har därför under åren 2012 – 2013, tillsammans genom olika bolag, olovligen låtit överföra pensionsmedel om i vart fall 2 miljarder kronor till fonden. Pensionsmedlen har överförts genom ändring av tiotusentals pensionssparares fondval. Tiotusentals pensionssparare, som varken tillfrågades eller informerades om fondbytet innan det skedde, blev på det sättet ovetandes delägare i en fond som dels innehöll övervärderade RMBS:er, dels investerade ytterligare i sådana värdepapper, dels var en fond som gav sämre avkastning än fonden som medlen överfördes från. För fondflyttningarna åtalas de tre huvudmisstänkta för grovt bedrägeri.

Utöver ansvar för gärningarna yrkas även på näringsförbud och att de misstänkta ska återbetala brottsvinsterna.

Samtidigt väcks idag också åtal mot en fjärde man för grovt penningtvättsbrott genom sin befattning med mutan på 4,5 miljoner kronor. Den fjärde mannen, som är närstående till fondförvaltaren, är 65 år och bosatt i Österåker.

Förutom Ekobrottsmyndighetens egna åklagare, utredare och andra experter har under drygt två år utredare från Skatteverkets skattebrottsenhet deltagit i förundersökningen.

– Deras uppgift har varit att som sakkunniga under utredningen bistå vid analys av det omfattande material som tillförts utredningen samt att hålla förhör med misstänkta och bevispersoner säger förundersökningsledare Jerker Asplund.

Huvudförhandlingen kommer att hållas i Stockholms tingsrätt (mål nr B 9735-17) med start tisdagen den 5 november 2019. Rättegången planeras omfatta sammanlagt omkring 40 förhandlingsdagar. Vid rättegången kommer de misstänkta och ett stort antal vittnen att höras, däribland flera drabbade pensionssparare.

Samtidigt pågår förundersökningen avseende Falcon Funds verksamhet på Malta. Den förundersökningen väntas bli klar i februari/mars 2020. Basen i den verksamhet som bedrevs i Falcon Funds var att en stor del av de pensionssparare vars tillgångar flyttades till Optimus High Yield mot pensionsspararnas vilja, sedan fördes till Falcon Funds genom en fusion mellan Optimus Fonder AB och Falcon Funds. Den 63-årige amerikanen, den 42-årige svensken samt ytterligare en person är häktade även för misstankar i Falcon Funds.

Publicerat 2019-10-16. Uppdaterat 2019-10-15

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se