Start of content

Driftsavbrott i åklagarnas ärendehanteringssystem

Sedan i måndags pågår ett avbrott i Åklagarmyndighetens it-system. Det är åklagarnas ärendehanteringssystem Cåbra som togs ned eftersom driftsproblem upptäcktes.

All data i Cåbra finns kvar, men systemet går för närvarande inte att använda. Alla andra system fungerar som vanligt. Åklagarmyndigheten arbetar intensivt med att avhjälpa problemet och minska effekterna av avbrottet.

Läs mer: https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/driftsavbrott-i-aklagarnas-arendehanteringssystem/

Publicerat 2019-10-03. Uppdaterat 2019-10-03

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se