Start of content

Före detta advokat åtalas för omfattande bedrägerier och andra grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping har i dagarna väckt åtal mot en 46-årig före detta advokat i Stockholm samt en 42-åring man för omfattande och grova ekobrott. Enligt åtalet har de två misstänkta i vissa fall begått brotten tillsammans och i vissa fall var för sig.

Åtalet omfattar grova bedrägerier, grova skattebrott och grova bokföringsbrott med kopplingar till ett flertal aktiebolag. Ett par av dessa bolag försattes i konkurs i augusti i år. Den åtalade brottsligheten sträcker sig över ett par år och avser hundratals miljoner kronor som lånats upp på falska grunder.

Inledningsvis avsåg förundersökningen misstankar om grova skattebrott. Under utredningens gång uppkom misstankar även om ytterligare omfattande brottslighet.

Den information som inhämtades under utredningen ledde till att förundersökningen kom att utökas till att även avse misstankar om flera fall av grova bedrägerier och grova bokföringsbrott. Allt med kopplingar till olika aktiebolag. Utan den inledande förundersökningen bedömer åklagarna att de tillkommande gärningarna skulle ha varit svårupptäckta.

– En tillsynes märklig omständighet är att de grova bedrägerierna har lyckats trots olika granskningsprocesser från exempelvis finansbolag, advokatbyrå och investerare. Ett flertal investerare, såväl privatpersoner som professionella investerare, har förmåtts investera i bland annat i obligationer till ett värde av 200 miljoner kronor. Målsägandena finns ibland annat Sverige, Norge och Finland, säger Oscar Strömblad, åklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping.

Vissa grova bedrägerier har begåtts med hjälp av investerarpresentationer med osanna uppgifter, förfalskade värderingsutlåtanden rörande fastigheter och falska kontouppgifter. För att dölja brottsligheten har även bokföringen i de olika bolagen manipulerats.

Utredningen som har varit mycket omfattande har bedrivits som ett samverkansärende mellan Ekobrottsmyndigheten och Skattebrottsenheten. Samverkan har även skett med Skatteverkets fiskala del.

Rättegången i Stockholms tingsrätt är planerad att påbörjas den 4 november och förhandlingen beräknas pågå fram till årsskiftet. Åklagare i målet är de seniora åklagarna Oscar Strömblad och Tomas Persson vid Ekobrottskammaren i Linköping. Tingsrättens mål nr: B 589-19

Publicerat 2019-10-24. Uppdaterat 2019-10-24

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se