Start of content

Inbjudan till pressträff 16 oktober: Åtal i första delen av Falcon Funds-härvan

Den 16 oktober väcker åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm åtal för omfattande grova ekobrott med koppling till den så kallade Falcon Funds-härvan. Med anledning av åtalet är media välkommen till en pressträff på EBM i Stockholm.

Vid pressträffen kommer åklagaren och tillika förundersökningsledaren, Jerker Asplund, att presentera huvuddelarna i åtalet och ge närmare information om utredningen och de brott som åklagaren påstår har begåtts. Vid pressträffen medverkar även biträdande förundersökningsledare Gunnar Stetler och ytterligare ett par personer ur utredningsgruppen.

Efter presentationen av åtalet och en allmän frågestund kommer det finnas möjligheter för kortare enskilda intervjuer med åklagaren Jerker Asplund.

Plats: Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, Hantverkargatan 15. Tid: Onsdag den 16 oktober 2019, kl. 08.30 – 09:30 insläpp från 08:00. 

Rättegången inleds den 5 november 2019 i Stockholms tingsrätt. Målnummer: B 9735-17.

För att begära ut förundersökningsprotokollet efter att åtal har väckts den 16 oktober hänvisar vi till Stockholms tingsrätt.

Efter avslutad pressträff kommer åklagarna i målet inte att medverka i intervjuer eller i övrigt kommentera målet i media tills dess att den kommande rättegången har avslutats.

OBS! Deltagande vid pressträffen kräver att ni föranmäler besöket. Kom ihåg att även anmäla namn på ev medföljande fotograf. För att föranmäla, mejla namn och redaktion till: niklas.ahlgren@ekobrottsmyndigheten.se

Publicerat 2019-10-15. Uppdaterat 2019-10-15

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se