Start of content

Åklagarna överklagar domslutet i Östersundsmålet till hovrätten

Både ansvarsdelen och påföljdsdelen i domen från Ångermanlands tingsrätt överklagas av åklagarna Niklas Jeppsson och Peter Jonsson vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå. Överklagandet omfattar samtliga tre tilltalade som dömdes i tingsrätten och gäller även förverkande av brottsutbyte som på olika grunder ogillades av tingsrätten.

 När det gäller ansvarsdelen i domen anser åklagarna att var och en av de tilltalade ska dömas fullt ut för grov trolöshet mot huvudman och medhjälp därtill. Tingsrätten bedömde att förutsättningar att döma för trolöshet mot huvudman inte förelåg i de fall den så kallade ”vd:n” eller ”Peab-mannen” inte hade slutattesterat fakturorna.

– Detta menar vi är felaktigt. Redan det faktum att de genom en gemensam brottsplan och på olika sätt medverkat till att de osanna fakturorna tillställts Peab respektive Fältjägaren 7/Östersundshem medför, enligt vår uppfattning, att de gjort sig skyldiga till trolöshet mot huvudman, säger Niklas Jeppsson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå.

Tingsrätten indelade vidare det brottsliga förfarandet under åtalspunkterna 1 och 2 i flera brott och kom fram till att flera av dessa inte skulle bedömas som grova brott, samt att en del av brotten på grund av detta var preskriberade.

– Vi menar att brotten ska bedömas som grova rakt igenom eftersom vart och ett av dem är resultatet av en brottsplan, att brotten har begåtts systematiskt och dessutom varit svårupptäckta. Detta gäller oavsett hur man bedömer antalet gärningar, säger Niklas Jeppsson.

Även i påföljdsdelen överklagas domen av åklagarna som kommer att yrka att de ska dömas till strängare fängelsestraff än vad tingsrätten kommit fram till.

– När det gäller påföljden menar vi att den samlade brottsligheten redan enligt tingsrättens dom, med beaktande av praxis på området, motiverar längre fängelsestraff för samtliga tre tilltalade. Ett ytterligare argument för straffskärpning är att samtliga brott bör bedömas som grova. Brottsligheten motiverar på grund av detta också ett längre näringsförbud, därför yrkar vi på näringsförbud i 7 år istället för 5 år, säger Niklas Jeppsson.

Publicerat 2019-11-26. Uppdaterat 2019-11-26

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se