Start of content

Åtal väckt för grov ekonomisk brottslighet mot företrädare för 24Money Spar AB

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala har igår väckt åtal mot företrädare för det konkursade inlåningsföretaget 24Money Spar AB. Brottsmisstankarna rör grova bedrägerier, trolöshet mot huvudman, grovt brott, samt flera fall av grova bokföringsbrott. Brotten har bland annat drabbat tusentals småsparare. Totalt omfattas sex personer av åtalet.

24 Money Spar AB har varit ett registrerat inlåningsföretag hos Finansinspektionen (FI). Registreringen hos FI är förenad med vissa krav på ekonomisk stabilitet till skydd för småspararnas insättningar. 24Money har inte uppfyllt dessa krav, men dessa förhållanden har dolts med hjälp av vilseledande bokföring enligt åtalet.

Vilseledandet har i första hand riktats mot bolagets egna revisorer som hade rapporteringsskyldighet till FI. Syftet har varit att behålla registreringen vid FI för att inlåningen skulle kunna fortgå trots att det inte fanns grund för det.

Inlåningsverksamheten i 24Money Spar AB bedrevs från 2014 till 2017. Sammanlagt 1 354 personer lånade in totalt 69 miljoner kronor till företaget. Det har för var och en av dessa inlånare förelegat risk för, och slutlig förlust, av inlånade medel.

Brottet var upplagt som ett så kallat Ponzi-bedrägeri vilket innebär att senare inlånade pengar användes för att återbetala tidigare inlåning med ränta. Allt eftersom pengarna förbrukades ökade dock risken för att inlåningen inte skulle leda till återbetalning. När 24Money Spar försattes i konkurs den 31 juli 2018 uppgick småspararnas fordringar till omkring 37 miljoner kronor.

– Konkursförvaltaren har framställt skadeståndsanspråk på över 43 miljoner kronor. Jag och min biträdande förundersökningsledare kommer föra talan om detta och skadeståndsanspråket kommer att prövas av tingsrätten. De medel som kan säkras kommer att fördelas till skadedrabbade småsparare genom konkursförvaltaren, säger Kenneth Brattström kammaråklagare vid EBM i Uppsala.

Rättegången inleds vid Uppsala tingsrätt 27 november och pågår till januari 2020. Mål nr: B 5065-17. Åklagare i målet är Lise-Lotte Tegler och Kenneth Brattström vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala. Konkursförvaltare är advokat Stefan Christensson.

Publicerat 2019-11-15. Uppdaterat 2019-11-26

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se