Start of content

Åtal för grova ekobrott kopplade till snusfabrik i Göteborg

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har idag väckt åtal mot fyra personer för grova ekobrott med koppling till en illegal snusfabrik i Västra Frölunda i Göteborg. Brottsmisstankarna gäller bland annat grovt skattebrott för oredovisad tobaksskatt avseende tillverkat snus och grovt bokföringsbrott.

Skattebortfallet genom oredovisad tobak och andra varor som omfattas av punktskatt uppgår till miljardbelopp årligen.

Brotten har enligt åklagaren begåtts under åren 2017 - 2018. Kärnan i ärendet handlar om en snusfabrik som en företagare i tobaksbranschen tagit över under 2017 och påbörjat tillverkning av egna snusmärken. Utredningen visar att endast maximalt en tiondel av snusproduktionen har deklarerats till Skatteverket. Det oredovisade snuset har sålts vidare svart till tobakshandlare i Göteborgs- och Stockholmsområdet utan att moms har redovisats.

Vid Ekobrottsmyndighetens tillslag i fabriken och andra platser togs omkring ett ton färdigt snus och drygt åtta ton tobaksråvara i beslag. Vid tillslaget upptäcktes även stora brister i arbetsmiljö och allvarlig försummelse vad gäller reglerna kring livsmedelshantering. Till exempel påträffades kemikalier i ett öppet skåp som enligt Nationellt forensiskt centrum (NFC) hade potential att döda cirka 45 000 människor. Den delen utreds separat av Åklagarmyndighetens miljöbrottsenhet.

– De flesta arbetare i fabriken har avlönats svart med 50 kronor/timme vilket är en del av åtalet, säger Daniel Larson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten och tillika förundersökningsledare i ärendet.

– Den här utredningen har varit omfattande och har väckt många frågor hos oss som utrett brottsligheten. Snuset som tillverkats i fabriken har förekommit frekvent i mindre tobaksbutiker runt om i Västsverige och i Stockholm. Jag vill verkligen uppmana alla konsumenter att tänka efter om de lockas av att köpa billigt snus i kvartersbutiken. Det handlar om att inte göda grov brottslighet och möjliggöra det så kallade skuggsamhället med utländska medborgare som utnyttjas i riskabelt svartarbete. Det handlar även om konsumentens hälsa. I utredningen har vi foton på när svartarbetare i bar överkropp och utan skyddshandskar packar snus i dosor, säger Daniel Larson.

Åtalet omfattar skattebrottslighet med flera miljoner i skatteundandragande. Fabriksägaren åtalas även för grovt bokföringsbrott och förberedelse till grovt skattebrott bland annat avseende de flera ton tobaksråvara som påträffades hemma i dennes garage. Vidare åtalas arbetsledaren i fabriken för medhjälp till skattebrottsligheten samt två av de företagare som påstås vara handlare som köpt fabrikens snus och sålt vidare till konsumentled.

– En viktig framgångsfaktor i utredningsarbetet har varit samverkan med Arbetsmiljöverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Polismyndigheten, Göteborgs stad och NFC, säger Daniel Larson.

Rättegången förväntas under 2020 vid Göteborgs tingsrätt. Målnummer vid Göteborgs tingsrätt: B 11358-18.

För mer information:

Kammaråklagare Daniel Larson finns tillgänglig för frågor rörande åtalet idag, 20 december, kl. 13.00, tel. nr. 010-56 293 36.

Publicerat 2019-12-20. Uppdaterat 2019-12-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se