Start of content

Stort tillslag mot illegal tobak i Östergötland och närliggande län

Under eftermiddagen och kvällen den 2 december genomförde Ekobrottsmyndigheten ett större tillslag i ett ärende rörande misstänkt punktskattebrottslighet genom storskalig cigarettsmuggling. Sex personer greps och omkring 2,4 miljoner cigaretter togs i beslag. Skatteundandragandet uppskattas i nuläget till ett värde på omkring 4 miljoner kronor.

Det var poliser från Ekobrottsmyndighetens enhet i Linköping/Örebro som genomförde tillslaget i Hultsfred, Ödeshög och Tranås. De personer som greps vid tillslaget har senare anhållits.

– Det som händer nu är att beslagen gås igenom och analyseras samt att det hålls förhör med de personer som är anhållna. Generellt kan man säga att det här är allvarlig ekonomisk brottslighet som ofta fungerar som komplement för att finansiera den grova organiserade brottsligheten, narkotikahandel till exempel, säger Magnus Råsten, kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping.

– Till sin natur är brottsligheten systematisk och det krävs organisation och nätverk för att hantera både inkommande gods och distribution av varor. Generellt är brottsvinsterna goda samtidigt som de potentiella straffen är relativt låga vilket gör det till ett attraktivt sätt för multikriminella att finansiera annan organiserad brottslighet. I många fall är hanteringen storskalig och renderar i miljontals kronor i brottsvinster uppdelade i flera led. Det här är en prioriterad brottstyp som Ekobrottsmyndigheten arbetar hårt för att störa och slå ut säger Magnus Råsten.

– Att köpa oskattade cigaretter eller annan oskattad tobak kan verka harmlöst men det här är en viktig inkomstkälla för den grova organiserade brottsligheten och ofta återinvesteras brottsvinsterna i fortsatt kriminell verksamhet, säger Magnus Råsten.

Punktskattebrott uppgår till miljardbelopp i skattebortfall varje år. Utöver tobak gäller punktskatter för en mängd olika varor såsom exempelvis alkohol och energivaror såsom olja.

Magnus Råsten är tillgänglig för frågor om tillslaget och brottsligheten under dagen: magnus.rasten@ekobrottsmyndigheten.se Tel: 010-562 98 60

Publicerat 2019-12-04. Uppdaterat 2019-12-04

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se