Start of content

Omfattande tillslag mot illegal tobak

Ekobrottsmyndigheten har under den gånga veckan genomfört ett större tillslag i Uppsala, Stockholm och Söderköping. Totalt deltog omkring 30 poliser och annan personal från EBM vid tillslaget. Tre personer har häktats vid Uppsala tingsrätt misstänkta för grova skatte- och bokföringsbrott genom handel med stora mängder oskattad löstobak under åren 2015 och 2018 - alla tre nekar till brott.

– Vi misstänker att verksamheten har omsatt omkring 65 miljoner kronor i uteblivna skatteintäkter, säger Lotta Boo, förundersökningsledare och vice chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala.

Tillslaget är resultatet av några månaders kartläggning och sker i samverkan med andra myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket, m.fl.

– Det genomfördes husrannsakningar vid sju olika platser i samband med tillslaget och arbetet med att analysera innehållet i de beslag som gjordes pågår fortfarande. Det handlar om telefoner och datorer till exempel, säger Lotta Boo.

Verksamheten misstänks ha fungerat som en grossisthandel där huvudmännens personal har packat om tobaken och sedan sålt produkten till en detaljist som sedan i sin tur sålt vidare i oförändrat skick till slutkund.

Punktskattebrott, som årligen uppgår till miljardbelopp i skattebortfall, är en av Ekobrottsmyndighetens prioriterade brottstyper. Utöver tobak gäller punktskatter också för alkohol och energivaror såsom olja och drivmedel.

– Det här är en brottslighet som Ekobrottsmyndigheten arbetar hårt för att störa och slå ut. Drivkrafterna bakom brotten är de enorma brottsvinsterna som kan jämföras med narkotikahandel, samtidigt som upptäcktsrisken och straffsatserna är betydligt lägre, säger Lotta Boo.

Det aktuella ärendet har initierats av bland annat Ekobrottsmyndigheten utredningsverksamhet och Skatteverket. Förundersökningen har pågått en längre tid.

– Det är viktigt att komma ihåg att den här typen av brottslighet bedrivs ofta i syfte att finansiera annan, grövre brottslighet. Den som köper ett paket cigg eller en stock snus för ungefär halva priset bör tänka sig för. Risken med den prisbilden är att tobaksskatten inte har betalats och köparen göder därmed grov ekonomisk brottslighet, säger Lotta Boo.

För frågor om tillslaget, vänligen kontakta: Lotta Boo, tel 010-562 90 82

Publicerat 2019-02-01. Uppdaterat 2019-02-01

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se