Start of content

Åtal för grova bokföringsbrott och penningtvättsbrott inom bygg- och transportbranschen

Idag inleds rättegången vid Uppsala tingsrätt mot åtta personer som misstänks för grova bokföringsbrott och grova penningtvättsbrott. Totalt omfattar bokföringsbrotten omkring 72 miljoner kronor, varav 19 miljoner kronor omfattas av penningtvätt.

Åtalet väcktes i förra veckan av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala.

Två av de misstänkta greps efter samverkan med thailändska myndigheter, den ena i höstas, den andra tidigare i år.

De misstänkta har varit företrädare för olika bolag inom bygg- och transportbranschen. Brotten har enligt åtalet begåtts under åren 2014-2017.

– Det här handlar om systematisk ekonomisk brottslighet som pågått under flera års tid. Pengar har satts in och tagits ut från olika företag utan att bokföring har skett. Brotten anses grova då beloppen är betydande och då brotten har skett i skatteundandragande syfte, säger Katarina Mörnstad, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala.

Två av de misstänkta har också åtalats för grovt penningtvättsbrott. Penningtvätten har skett genom att göra överföringar och utlandsbetalningar till sig själva och andra, betalningar för egna och andras kostnader, kortköp för egen och annans räkning samt kontantuttag, under flera års tid.

Målnummer i Uppsala tingsrätt: B-3106-18

Publicerat 2019-04-12. Uppdaterat 2019-04-24

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se