Start of content

Åtal för grova ekobrott kopplade till friskolestiftelse i västra Stockholm

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal mot sju personer för grova ekobrott. Åtalet gäller trolöshet mot huvudman i två fall, grova bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott. Fem av de inblandade är tidigare styrelseledamöter i Al-Azhar stiftelsen som driver friskoleverksamhet.

Brotten har begåtts under åren 2015 – 2018. Stiftelsens tidigare ordförande som också är grundare av stiftelsen är häktad sedan i november 2018.

Brottsligheten som rör grov trolöshet mot huvudman har skett genom att den tidigare styrelsen i stiftelsen låtit föra ut sammanlagt 11 miljoner kronor från stiftelsen och dess dotterbolag från skolverksamheten. Stiftelsen är finansierad i princip helt med skolpeng från kommunen och ändamålet med verksamheten är att bedriva skolverksamhet med religiös profil. Mottagarna av de pengar som förts ut ingår i en bolagsgrupp som ägs och drivs av den tidigare ordföranden för stiftelsen. Syftet har varit att pengarna skulle gå till bankverksamhet som skulle startas i bolagsgruppen.

– Min bedömning är att styrelsen genom att flytta ut pengarna från skolverksamheten till den externa bolagsgruppen har agerat i strid med stiftelsens ändamål som är att bedriva skolverksamhet, vilket innebär att man gör sig skyldig till grov trolöshet mot huvudman, säger Lisa Hermanrud, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten och tillika förundersökningsledare i ärendet.

Utöver detta har den tidigare ordföranden för stiftelsen orsakat ett dotterbolag skada om minst 2,45 miljoner kronor genom att, bakom ryggen på övriga styrelsemedlemmar, sälja en tomträtt för 4 miljoner kronor utan att redovisa rätt köpeskilling. Även i detta fall har pengarna gått till den tidigare nämnda bolagsgruppen.

Den tidigare ordföranden åtalas därutöver för grovt penningtvättsbrott, bland annat genom att ta emot sammanlagt cirka 3,4 miljoner kronor i ett av bolagen i bolagsgruppen. Pengarna kommer från en bolagsplundring (grov oredlighet mot borgenärer) i Göteborg. Drygt hälften av dessa pengar har sedan slussats vidare utomlands.

De grova bokföringsbrotten har begåtts både i stiftelsen och i bolagen i bolagsgruppen.

Rättegången börjar den 9 maj 2019 vid Stockholms tingsrätt och beräknas pågå i cirka fem veckor. Åklagare är Lisa Hermanrud och Jonas Svanfeldt vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Målnummer vid Stockholms tingsrätt: B 15543-18.

För mer information:

Kammaråklagare Lisa Hermanrud finns tillgänglig för frågor rörande åtalet idag, 25 april, kl. 13.00, tel. nr. 010-56 292 09.

Publicerat 2019-04-25. Uppdaterat 2019-04-25

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se