Start of content

Ekobrottsmyndigheten inleder inte förundersökning efter anmälan om penningtvätt i Swedbank

Den 4 mars i år tog Ekobrottsmyndigheten emot en brottsanmälan från Hermitage Capital Management (HCM). Anmälan från HCM avsåg bland annat påstådd penningtvätt om 176 miljoner US-dollar som härrörde från bedrägerier om totalt 230 miljoner dollar i Ryssland.

Enligt anmälan har penningtvätten skett genom att föra över 176 miljoner dollar till bankkonton i Swedbank i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Av anmälan framgår att HCM agerar för att myndigheter inom rättsväsendet över hela världen skall utreda anmäld penningtvätt i sina respektive jurisdiktioner och att sådana utredningar pågår i ett flertal jurisdiktioner.

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har sedan man mottog anmälan granskat den anmälda brottsligheten som har kopplingar till Sverige, vilket bland annat visar följande:

• De överföringar som skett till svenska bankkonton i Swedbank är begränsade och har omfattat en mindre del av det totala anmälda beloppet.

• De anmälda överföringarna till svenska bankkonton i Swedbank har skett under åren 2006-2012 och skall därför bedömas utifrån den då gällande straffbestämmelsen om penninghäleri, och inte den nuvarande, skarpare lagstiftningen om penningtvätt från 2014.

• Detta innebär att samtliga överföringar till svenska konton i Swedbank bedöms ha skett så lång tid tillbaka att anmälda gärningar nu är preskriberade.

Med anledning av ovanstående har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg fattat beslut om att inte inleda förundersökning.

Frågor om beslutet besvaras av Henric Fagher, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg, fram till cirka kl. 11:15 idag måndag den 1 april. Tel: 010-562 93 33. henric.fagher@ekobrottsmyndigheten.se

Publicerat 2019-04-01. Uppdaterat 2019-04-24

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se