Start of content

Fokus på brott mot välfärdssystemet i gemensam satsning

Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under 2018. Bland annat utdömdes nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt jämfört med 2017 och beloppet för beslutade höjningar av skatt var, 145 miljoner kronor, det högsta under de senaste fem åren.

Under 2018 pågick som mest 27 nationella operativa insatser inom ramen för samverkan, därtill flera regionala insatser. Ekobrottsmyndigheten har deltagit i drygt 50 procent av insatserna. Förra året utdömdes 304 fängelseår i tingsrätt kopplat till arbetet i satsningen, vilket är nästan dubbelt så mycket som 2017. Utfallet för 2018 innebär att över 1 000 personer åtalats i tingsrätt sedan 2014.

Fokus på brott mot välfärdssystemet

Den myndighetsgemensamma satsningen har pågått sedan 2009 och riktar in sig mot organiserad brottslighet, bland annat i utsatta områden.

– En effektiv myndighetssamverkan är helt avgörande för att vi på allvar ska kunna bekämpa den organiserade brottsligheten på lång sikt. Resultaten från förra årets insatser lovar gott. Ekobrott hänger nästan alltid ihop med annan grov brottslighet såsom våldsbrott och narkotikabrott. Det är också därför Ekobrottsmyndigheten haft en så aktiv roll i satsningen, och det kommer vi ha även fortsättningsvis, säger Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

Högsta skattehöjningarna och fler lyckade insatser

Under 2018 inriktade de 12 samarbetande myndigheterna också mer av sitt arbete mot att förebygga, förhindra och upptäcka brott mot välfärdssystemet. Resultatet är att Försäkringskassan genom återkrav och skadestånd beräknas ha gjort besparingar på 100 miljoner kronor, vilket är det högsta hittills i satsningens historia.

Beloppet för beslutade höjningar av skatt på grund av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet uppgick till 145 miljoner kronor, vilket är det högsta sedan 2014.

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2018

Fakta: Konkret exempel på samverkan gällande brott mot välfärdssystemet

Försäkringskassan fick uppgifter som tydde på ett fall av organiserad brottslighet mot välfärdssystemet i Malmö. Information fanns om att personer i andra länder utlovades arbete som assistenter i Sverige, men brukarna de skulle arbeta för hade ett överdrivet behov av vård och assistenterna skrev under tomma tidrapporter som i efterhand fylldes i och godkändes.

En utredning inleddes och den visade att det även fanns assistenter som hade bidragsanställningar från Arbetsförmedlingen. Samtidigt kontrollerade Skatteverket det aktuella assistansbolaget och redovisningen överensstämde inte med Försäkringskassans utbetalningar. Migrationsverkets kontroller visade att inte alla hade tillstånd att arbeta eller uppehålla sig i Sverige. Efter polisanmälan inledde Ekobrottsmyndigheten förundersökning i ärendet. Ekobrottsmyndighetens och polisens spaning visade att många av assistenterna aldrig var fysiskt på sitt arbete.

Insatsen slutade med att 13 personer dömdes i tingsrätten till sammanlagt 27 års fängelse för omfattande assistansbedrägerier. Försäkringskassan tilldömdes 12 miljoner i skadestånd och Malmö stad 2,3 miljoner.

Utan samverkan mellan myndigheterna hade det varit svårt att upptäcka brottsligheten.

I assistansärenden är spaning ofta central för att bevisa att, och hur, socialförsäkringen utnyttjas. Assistansersättningen ger ofta kriminella en legal fasad, och en inkomst som kan leda till felaktig sjukpenningsgrundande inkomst, möjligheter till lån och krediter, bostads- och bilköp och arbetslöshetskassa. På så sätt kan socialförsäkringen leda till att kriminalitet döljs, och samtidigt leda till stora effekter på samhällsekonomin.

Fakta: Den myndighetsgemensamma satsningen

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes 2009.

De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigeten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Publicerat 2019-04-10. Uppdaterat 2019-04-24

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se