Start of content

Börs-vd döms för otillbörlig marknadspåverkan

Svea hovrätt dömde i förra veckan en vd, tillika koncernchef för ett börsbolag till otillbörlig marknadspåverkan. Vd:n är en av huvudägarna i det First North-listade bolaget. Brottet har syftat till att höja marknadspriset på aktien i det egna bolaget.

Enligt åtalet har vd:n under år 2016 handlat aktier i det egna bolaget vid sammanlagt 19 tillfällen. Transaktionerna har bestått av mindre aktieposter som inte har varit kommersiellt motiverade utan istället syftat till att höja marknadspriset samtidigt som vd:n privat, eller genom bolag, varit en betydande aktieägare i bolaget. Aktiehandeln har även gett falska eller vilseledande signaler avseende pris och efterfrågan på aktierna.

Vd:n har vid ett tillfälle bland annat köpt 155 aktier till en kurs och ytterligare fem aktier till en något högre kurs. Vid två tillfällen har två köp skett samma dag och flera gånger har köp skett flera dagar i följd. En stor del av köpen har inneburit en förändring på mer än tio procent av priset jämfört med dessförinnan senast betalt. Enligt hovrätten är det i det närmaste uppenbart att vd:ns återkommande köp av mycket små aktieposter inte har utgjort någon sparstrategi i syfte att sprida risker. Hans investeringar har inte innefattat någon reell affärsmässig risk. Han har dessutom, i egenskap av vd i bolaget, samt med ett betydande ägarintresse i bolaget, haft ett tydligt intresse av att hålla aktiekursen uppe.

Vd:n döms till villkorlig dom och 70 dagsböter à 680 kronor med hänsyn till att vd:n är tidigare ostraffad. Straffvärdet motsvarar dock cirka tre månaders fängelse.

– Jag är nöjd med domen. Den skickar en viktig och tydlig signal om att det inte är ok att manipulera en aktiekurs på det sätt den dömde har gjort. När det dessutom är fråga om en insynsperson, som i det här fallet en vd, är det extra allvarligt. Det riskerar att urholka marknadens integritet och rubba investerarnas förtroende för den, säger Jan Leopoldson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare.

Publicerat 2019-05-20. Uppdaterat 2019-05-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se