Start of content

Åtal för grova ekobrott i samband med konkurs

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal mot fyra familjemedlemmar för grova ekobrott i samband med att deras bolag inom bilhandlarbranschen gick i konkurs. Brottsmisstankarna gäller grovt försvårande av skattekontroll, grov oredlighet mot borgenärer, otillbörligt gynnande av borgenärer och grovt penningtvättsbrott.

En av de misstänkta, fadern i familjen, har varit formell styrelseledamot i bolaget men enligt åtalet har hans två söner har varit de faktiska företrädarna för bolaget. Mamman till de två sönerna åtalas för grovt penningtvättsbrott. Brotten har enligt åtalet begåtts under åren 2016 - 2017.

Bolaget gick i konkurs i maj 2017. Bolaget har låtit bli att bokföra under nästan ett halvår innan konkursen. Veckan innan konkursen har det dessutom skett ett antal transaktioner där nästan 1,2 miljoner kronor och bilar har förts bort olagligt av bolaget. Några fordringsägare har gynnats på bekostnad av hela kollektivet av fordringsägare. Misstankarna mot mamman består i att hon dels har tagit emot och slussat vidare pengar för en såld Ferrari, dels som bulvan registrerat sig som ägare för en annan Ferrari som använts av bolaget.

– Det är inte ovanligt att bolag används som brottsverktyg kort innan de begärs i konkurs. Det kan till exempel handla om att använda bolaget till att begå kreditbedrägerier och sedan tömma bolaget på pengar, eller som i det här fallet, att gynna vissa närstående fordringsägare framför andra. De här brottsrubriceringarna är relativt ovanliga vilket beror på att lagstiftningen är svår att tillämpa och brotten svåra att bevisa, säger Anders Gustafsson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Vid konkursen hade bolaget skulder på nästan 15 miljoner kronor. Åklagaren har också yrkat att beslag som motsvarar nästan 3 miljoner kronor ska lämnas ut till konkursboet.

Utöver Ekobrottsmyndigheten har även Botkyrkapolisen samt Skattebrottsenheten deltagit i utredningen. Samverkan har även skett med Kronofogdemyndigheten bland annat.

Mål nr i Södertörns tingsrätt: B 7448-17

Publicerat 2019-06-10. Uppdaterat 2019-06-10

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se