Start of content
Huvudbild

Ekobrottsmyndigheten i Almedalen 2019

Hur kan vi tillsammans minska risken för penningtvätt och terroristfinansiering, kan EU hjälpa Sverige med detta - och vad går egentligen tillgångsinriktad brottsbekämpning ut på? Det är frågor som Ekobrottsmyndigheten var med och diskuterade i Almedalen år. Samtliga seminarier filmades och kan ses nedan via Facebook och Youtube.   

Bekämpandet av penningtvätt – kan EU hjälpa Sverige?

Misstankar om omfattande penningtvätt via svenska banker verksamma i Baltikum utreds. Vilka brister i Sverige har lett till de aktuella problemen? Är gränsöverskridande fenomen som penningtvätt möjliga att bekämpa av ett land ensamt? Skulle det underlätta om Sverige gick med i EU:s bankunion?

Arrangör: EU-kommissionen i Sverige

Medverkande:

 • Henric Fagher, chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten
 • Carl B. Hamilton, rådgivare i utrikeshandelsfrågor, EU-kommissionen
 • Johanna Lybeck Lilja, strategisk rådgivare, Nordea
 • Per Håkansson, chefsjurist, Finansinspektionen
 • Jens Matthiessen, moderator, ekonomisk rådgivare hos EU-kommissionen i Sverige 

Läs mer här!

Här ser du filmen - för dig som har Facebook!

 

Plocka klockan - ett effektivt sätt att bekämpa brottslighet

Att ta bort möjligheten att tjäna pengar på brott är ett effektivt sätt att bekämpa brottslighet. Det kan till exempel handla om att ta ifrån kriminella pengar, bilar eller dyra klockor. Det kan även röra sig om förebyggande åtgärder, som att till exempel förhindra skattebrott.
I seminariet berättar företrädare för fem rättsvårdande myndigheter om hur arbetet med så kallad tillgångsinriktad brottsbekämpning går till. Hur använder polis och åklagare förverkande och beslag för att eliminera brottsvinster? Vad betyder det för de som begår brott att de blir av med fina bilen eller lyxiga klockan?
Dessutom - vilken betydelse har pengarna för våldsbejakande extremism?

Arrangör: Rättsväsendet i samverkan - Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Kronofogden och Säkerhetspolisen

Medverkande:

 • Stefan Lundberg, Chefsåklagare, strategisk samordnare för brottsförebyggande arbete, Ekobrottsmyndigheten
 • Ahn-Za Hagström, Senior analytiker, Säkerhetspolisen
 • Solveig Forss, Gruppchef, Gruppen för finansiellt utredningsbiträde, Polismyndigheten
 • Sara Nilsson, Kammaråklagare, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Åklagarmyndigheten
 • Lars Korsell, Utrednings- och forskningsråd, Brottsförebyggande rådet
 • Christina Gellerbrant Hagberg, Rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten
 • Karin Svanberg, Moderator

 Läs mer här!

Här ser du filmen!

 

Hur kan vi tillsammans minska risken för penningtvätt och terroristfinansiering?

Kan samarbetet mellan polis och bank förbättras? Vad kan våra politiker göra? Behöver vi en ny myndighet som enbart arbetar med penningtvättsfrågor? Har införandet av AML (Anti-penningtvätt-lagen) lett till förändringar? Hur har det fungerat i praktiken? Har den ekonomiska brottsligheten hittat andra vägar för terroristfinansiering eller finansiering av annan brottslighet?

Arrangör: Sparbankernas Riksförbund

Medverkande:

 • Henric Fagher, Chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten Göteborg
 • Johan Forsell, Ledamot Justitieutskottet, Moderaterna
 • Fredrik Hulting, Grundare, Amlac
 • Nicklas Lundh, Chef, Finanspolisen
 • Mirja Herrdin, Vd, Södra Dalarnas Sparbank
 • Lennart Ekdal, Moderator

Läs mer här!

Här ser du filmen - för dig som har Facebook!

 

Lönedumpning, ovärdiga sociala villkor och skattefiffel - hur får vi en sund byggbransch?

Från såväl fackliga organisationer som seriösa företag som verkar inom branschen vittnar alltfler om att kriminaliteten inom byggbranschen ökar. Det gäller fusk med löner, försäkringar och skatter. Det gör att schyssta jobb och seriösa företag slås ut.
En stor del av fusket har kopplingar till organiserad penningtvätt, något som skandalerna runt Swedbank och Danske bank påminde om. Hur ser läget ut idag? Vilka insatser görs från facket, företag och branschorganisationer? Hur fungerar samarbetet med våra myndigheter? Hur agerar polisen, offentliga beställare och andra? Vad kan göras framåt? 

Arrangör: Veidekke

Medverkande:

 • Stefan Lundberg, chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten
 • Sussie Paredes Illum, researcher, Fair Play Bygg
 • Hans Åkerlund, expert, arbetsmarknad, Stockholms byggmästarförening
 • Lars Redtzer, chef branschutveckling, Sveriges Byggindustrier
 • Pia Bergman, expert ekonomisk brottslighet, Skatteverket
 • Håkan Ericsson, inköpschef, Veidekke
 • Anna Bellman, moderator, Bellacom

Läs mer här!

Här ser du filmen!

Publicerat 2019-06-26. Uppdaterat 2019-07-08

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se