Start of content

Åtal för grova bedrägerier

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har i dag väckt åtal mot en person för grova bedrägerier. Åtalet gäller ett så kallat ”romansbedrägeri” med kopplingar till Uganda.

Brotten har begåtts under åren 2015 – 2016. Den åtalade, en ugandisk medborgare, utlämnades till Sverige från Förenade Arabemiraten i februari 2019 och har varit häktad sedan dess.

I ärendet är även en annan person åtalad, men den personen har lämnat landet och är häktad i sin utevaro.

Målsäganden i det grova bedrägeriet dömdes i december 2018 för trolöshet mot huvudman (grovt brott) till fyra års fängelse. Brottsligheten bestod i att han under 2015-2016 fört över cirka 48 miljoner kronor till sina egna bankkonton från enskilda firmor tillhörande delägarna i ett stort fastighetsbolag. Den domen är överklagad i påföljdsdelen och väntar på prövning i Svea hovrätt.

Brottsligheten består i att en av de åtalade personerna haft en relation med målsäganden och lurat honom genom att påstå att hon behövde hans ekonomiska stöd för att transportera guld från Uganda till Sverige. De åtalade har sedan lämnat oriktiga uppgifter om dels sin avsikt att låta transportera guld, dels uppkomna merkostnader i samband med guldtransporten. Under perioden 2015-2016 har målsäganden fört över cirka 50 miljoner kr till konton i Uganda.

– Då brottsligheten har begåtts såväl i Sverige som i Uganda har det inneburit utmaningar när det gäller bevisinhämtning under utredningen. Tack vare det internationella rättsliga samarbetet har vi fått bevisning från Uganda som möjliggjort att åtal nu kan väckas mot den här personen, säger Mathias Lidberg, senior åklagare vid 2:a ekobrottskammaren i Stockholm.

Rättegången inleds i början av september vid Stockholms tingsrätt. Målnummer vid Stockholms tingsrätt: B 1853-17.

Publicerat 2019-08-23. Uppdaterat 2019-08-23

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se