Start of content

Prövning av påstående om jäv hos åklagare

Efter prövning har överåklagarens kansli på EBM beslutat att seniora åklagaren i målet om högskoleprovsfusket, Anna Lander, inte är jävig. Åklagaren är därmed oförhindrad att fortsättningsvis handlägga ärendet.

Bakgund: Den 18 juni 2019 beslutade Göta hovrätt att återförvisa målet om högskoleprovsfusket till tingsrätten för fortsatt handläggning. Skälet till beslutet var att rättens ordförande ansågs jävig. Beslutet innebär att rättegången kommer att tas om i tingsrätten med planerad start i januari 2020.

Den 12 augusti mottog överåklagarens kansli på Ekobrottsmyndigheten en jävsanmälan avseende åklagarna i målet som kräver att åklagarna byts ut.

Överåklagarens beslut.

Publicerat 2019-08-27. Uppdaterat 2019-09-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se