Start of content

Åtta personer åtalas i omfattande momsbedrägerihärva

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö har idag väckt åtal för avancerade och omfattande momsbedrägerier. Totalt har brottsligheten resulterat i undandragen skatt på cirka 190 miljoner kronor.

Den grova ekobrottsligheten består i ett momsbedrägeriupplägg genom handel med mobiltelefoner. För att slippa redovisa utgående moms har gärningsmännen använt en avancerad konstruktion av fiktiv mothandel med telekomprodukter och telekomtjänster i form av IP-telefoni, så kallad VOIP.

Åtta personer åtalas för delaktighet i brottsligheten. Brottsmisstankarna gäller grova skattebrott och grova näringspenningtvättsbrott som har begåtts under perioden april 2019 – februari 2020.

Den undandragna skatten i ett flertal olika gärningspåståenden varierar mellan 2,5 miljoner kronor och cirka 190 miljoner kronor, beroende på vilket ansvar som var och en av de åtalade haft i respektive redovisningsskyldigt bolag.

– Det rör sig om svårutredd brottslighet med internationella förgreningar och komplicerade strukturer för den påstådda handeln, säger vice chefsåklagare Marianne Forsström vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Utredningen vid Ekobrottsmyndigheten har bedrivits i nära samverkan med Skatteverket.

Från och med den 1 april 2021 träder justeringar i momslagen i kraft som innebär en omvänd skattskyldighet för handel med bland annat mobiltelefoner och bärbara datorer. Syftet är att försvåra för momsbedrägerier. Ekobrottsmyndigheten har varit en av flera remissinstanser för lagförslaget.

Målnummer vid Växjö tingsrätt: B 1203-20.

Publicerat 2021-01-12. Uppdaterat 2021-01-12

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se