Start of content

Företrädare för Kamelcenter och ytterligare tre föreningar åtalas för grova bedrägerier

En företrädare för den ekonomiska föreningen Angereds kamelcenter och ytterligare tre föreningar har idag åtalats för misstänkta grova bedrägerier av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Det aktuella åtalet är en komplettering till ett tidigare åtal rörande andra grova ekobrott som väcktes i november 2020.

Bakgrund: Med start 2014 beviljades den ekonomiska föreningen Angered kamelcenter allmänna medel och bidrag från Arbetsförmedlingen och kommunen för att finansiera en större kamelpark i Angered. I maj 2018 stod det klart att föreningen gått i konkurs, någon kamelpark blev aldrig av. I slutet av november 2020 åtalades företrädare för kamelcenter och ytterligare en förening för grova bokföringsbrott.

Idag kompletteras det åtalet med ytterligare åtalspunkter rörande misstänkta grova bedrägerier.

De misstänkta bedrägerierna har enligt åtalet pågått under åren 2013 – 2017. Osanna uppgifter om lönerna hos medarbetarna i föreningarna, där handlingar såsom anställningsavtal gav sken av att intyga att medarbetarna hade en viss månadslön, har legat till grund för Arbetsförmedlingens beslut att bevilja lönebidrag och särskilt anställningsstöd till föreningarna. Totalt har Arbetsförmedlingen vilseletts att betala ut drygt 11 miljoner kronor. Pengarna har bara till viss del använts till medarbetarnas löner. Stora summor pengar har istället överförts till företrädarens egna bankkonton.

– Jag påstår att agerandet har inneburit en vinning för föreningarna med betydande belopp och en skada för Arbetsförmedlingen med motsvarande belopp. Brotten är grova med hänsyn till att de skett systematiskt, att det avsett betydande värden och varit särskilt allvarligt då osanna handlingar har använts, säger Gustav Nyström, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Göteborgs tingsrätt målnummer: B 18565-19.

Publicerat 2021-01-29. Uppdaterat 2021-01-29

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se